Recenzja książki Leszka Podhorodeckiego „Hetman Stanisław Koniecpolski”

„Hetman Koniecpolski, obok Chodkiewicza i Sobieskiego, należał do największych wodzów szlacheckiej Rzeczypospolitej XVII w. Wszechstronnie wykształcony samouk, odznaczający się szerokimi horyzontami umysłowymi, potrafił twórczo rozwinąć staropolską sztukę wojenną, dostosowując ją do różnorodnych warunków, w których przyszło mu działać”

Ten krótki fragment posłowia ukazuje nam bohatera tej publikacji, jako człowieka nie tylko stawianego wśród najwybitniejszych dowódców w historii Polski, ale także jako wodza wyprzedzającego swoją epokę. Stosowana przez niego taktyka podczas bitew wielokrotnie zaskakiwała rywali, którzy niejednokrotnie byli bezradni wobec szarży wojsk polskich.

Publikacja Leszka Podhodoreckiego „Hetman Stanisław Koniecpolski” to jednak nie tylko biografia wojenna wybitnego wodza Rzeczypospolitej, ale także historia jego rodu, majątku i wreszcie rodziny. Tym właśnie tematem rozpoczyna się praca Podhodoreckiego, który w pierwszej części ukazuje czytelnikowi przodków hetmana, ich drogę do sławy i bogactwa, upadek rodu oraz odbudowę potęgi rodu Koniecpolskich. Autor dość zgrabnie przeszedł do opisu działań wojennych, w których swój chrzest bojowy przeszedł bohater publikacji. Zapoznamy się z działaniami wojennymi przeciwko Rosji, Turkom, Kozakom i Tatarów, gdzie niewątpliwie swój kunszt wojenny kształcił Koniecpolski. Udział w tak licznych wyprawach wojennych przydał się hetmanowi w czasie rywalizacji polsko-szwedzkiej. Część druga książki pt. „Pogromca Lwa Północy” to wspaniały opis zmagań wojennych polsko-szwedzkich na tle dążeń Wazów do odzyskania szwedzkiej korony.

Nie samą jednak wojaczką żył hetman Koniecpolski, na co dowód daje Podhorodecki w ostatniej części publikacji poświęconej hetmanowi, jako magnatowi kresowemu. Autor ukazuje nam Koniecpolskiego nie tylko jako człowieka cieszącego się ogromnym autorytetem wśród żołnierzy i szlachty, ale również jako wielkiego i dumnego magnata, nie cofającego się przed niczym, czego dowód dał na Ukrainie, krwawo tłumiąc jakiekolwiek przejawy dążeń ludu ukraińskiego przeciw społecznemu i narodowemu uciskowi. Jak pokazała nam historia drugiej połowy XVII wieku takie postępowanie magnatów na Ukrainie, uważających, że ziemie te oraz zamieszkująca je ludność są tylko i wyłącznie przeznaczone do pomnażani ich majątków, zakończyły się dla naszego kraju katastrofalnie. Hetman Stanisław Koniecpolski według autora w żaden sposób nie odbiegał od innych magnatów kresowych, dążących do całkowitego podporządkowania ziem ukraińskich swojej bezgranicznej władzy.

Obiektywne podejście do postaci Stanisława Koniecpolskiego to niewątpliwie duża zaleta tej publikacji. Jest ich o wiele więcej, warto tu wymienić między innymi: mapy, zdjęcia, ilustracje zawarte w pracy, jak również bogatą bibliografię, jaką posłużył się Podhorodecki pisząc biografię hetmana. Książka z pewnością zaciekawi nie tylko historyków, ale każdego kto po nią sięgnie, bowiem znane mi publikacje Leszka Podhorodeckiego za każdym razem pokazują wysoki kunszt autora, który potrafił w rewelacyjny sposób przedstawić najbardziej barwne postacie czasów I Rzeczypospolitej.

Leszek Podhorodecki: 1934 – 2000, historyk, pedagog, popularyzator historii. Autor ponad trzydziestu publikacji popularnonaukowych, podręczników i rozpraw naukowych. Zainteresowany historią wojskowości XVII wieku stworzył kilka rewelacyjnych biografii najwybitniejszych dowódców polskich, w tym między innymi wspomnianego Stanisława Koniecpolskiego, ale także Stefana Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego czy Stanisława Żołkiewskiego.

Autor: Leszek Podhorodecki;
Tytuł: Hetman Stanisław Koniecpolski;
Wydawca: Bellona;
Rok i miejsce wydania: Warszawa 2011;
Liczba stron: 344;
Cena: 29,60 zł;
Więcej: tutaj

Gorąco Polecam !!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 10 marca 2014 r.