Recenzja książki Jerzego Strzelczyka „Mieszko I”

„Co pozostało po Mieszku? Oprócz ułomnej i niepewnej, ale przecież trwałej i wdzięcznej pamięci, w świadomości społecznej Polaków pozostało państwo polskie, które nieoczekiwanym, ale znamiennym wyrokiem losu krótko przed rokiem 2000 w uderzający sposób przypomina kształtem jego państwo. Pozostał naród polski, który, co możemy powiedzieć z przekonaniem bardzo zbliżonym do pewności, nie byłby się wykształcił bądź utrzymał, gdyby dzieło Mieszkowe nie zostało dokonane, a przez jego potomków i następców utrwalone”

Ten fragment książki Jerzego Strzelczyka „Mieszko I” w pełni oddaje to, co zapisał w niej autor. Publikacja Strzelczyka ukazała się już po raz trzeci, tym razem w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. Pojawienie się nowych prac dotyczących epoki w której żył Mieszko I, próby nowego spojrzenia na postać i epokę naszego bohatera wymagały uzupełnienia biografii Mieszka I autorstwa Jerzego Strzelczyka.

To niewątpliwie stawia niniejszą książkę wśród najważniejszych publikacji poświęconych pierwszemu historycznemu władcy Polski. Biografia podzielona została na 23 rozdziały, szczegółowo opisując postać Mieszka I – jego życie osobiste, polityka wewnętrzna, zagraniczna, a także najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na ukształtowanie naszego państwa. Do nich możemy zaliczyć między innymi sprawę scalania ziem pod władzą Mieszka I, chrzest Polski czy tajemniczy dokumenty „Dagome iudex”, który wielu polskim badaczom i historykom przysporzył nie lada kłopotów.

Biografia Mieszka I na nowo ukazuje pewne wątki i wydarzenia z życia władcy. Autor odsłania początki budowania organizacji państwowej i kościelnej, sojuszu z Cesarstwem Niemieckim czy sprawę następstwa tronu i osoby Bolesława Chrobrego.

Książka napisana przystępnym językiem, ujmuje wszystkie aspekty z życia Mieszka I i podobnie jak publikacja Gerarda Labudy, również poświęconej pierwszemu władcy Polski, jest doskonałym kompendium wiedzy o początkach państwa polskiego. Jedynie czego brakuje w publikacji to przede wszystkim brak ilustracji oraz map ukazujących tworzące się państwo polskie i zmieniający się granice w toku panowania Mieszka I. Ilustracje, zwłaszcza te obrazujące historyczne miejsca związane z Mieszkiem I i tworzącym się nowym organizmem państwowym z pewnością byłyby cennym materiałem dla czytelnika.

Publikację polecam historykom oraz każdemu, kto chce poznać dzieje naszego kraju, jego trudnych początkach, kształtowaniu się granic, kulturze, obyczajom oraz religii.

Autor: Jerzy Strzelczyk;
Tytuł: Mieszko I;
Ilość stron: 232;
Wydanie: trzecie poprawione i uzupełnione;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Rok wydania: 2013
Cena: 34,90 zł.
Więcej tutaj

Gorąco Polecam!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 3 lutego 2014 r.