Recenzja książki Piotra Dróżdża „Orsza 1514”

7130„Bitwa z wojskami moskiewskimi, która rozegrała się 8 września 1514 na polach Orszy w ziemi witebskiej, była jedną z największych batalii ówczesnej Europy. Wygrana przez stronę polsko-litewską, podobnie jak wiele innych, nie została wykorzystana ani militarnie, ani politycznie. W Polsce nie doczekała się żadnej legendy narodowej. Była zresztą głownie zwycięstwem Litwy (tam zajmuje poczesne miejsce w tradycji od czasu odzyskania niepodległości w1991 r.), ale wojska polskie odegrały w niej rolę decydującą”

Tak rozpoczyna się publikacja Piotra Dróżdża „Orsza 1514”, która ukazała się w serii „Historyczne Bitwy”. Nie sposób nie zgodzić się z autorem słów. Zarówno stwierdzenie, że w Polsce bitwa ta nie zajmuje szczególnego miejsca w panteonie polskich zwycięstwa, jak również opinia, że była to jedna z największych bitew XVI – wiecznej Europy są jak najbardziej słuszne. Polska i Litwa połączone unią stanowiły jedno z największych i najpotężniejszych państw ówczesnej Europy. Mimo swej potęgi nie brakowało jej wrogów zewnętrznych, wśród których było Państwo Moskiewskie próbujące zjednoczyć pod swoim berłem wszystkie ruskie ziemie. Przeciwko tym dążeniom skutecznie broniła się Polska wraz z Litwą. Te kwestie poruszył w swojej publikacji właśnie Piotr Dróżdż, który jednak w pewnych momentach książki zagalopował się z pewnymi opisami.

Mam tu na myśli między innymi zbyt obszerne poświęcenie czasu kwestii sytuacji międzynarodowej Polski i Litwy w XVI wieku, kwestii bałtyckiej i walki o „dominium Maris Baltici” oraz stosunkom polsko-litewsko-moskiewskim. Autor oczywiście słusznie podjął ww. sprawy w pracy, jednak zrobił to nazbyt obszernie, co doprowadziło do rozmycia się publikacji, która miała być poświęcona bitwie pod Orszą w 1514 roku, jak sam tytuł wskazuje. Jej z kolei autor poświęcił zaledwie niecałe dwadzieścia stron, wśród których zabrakło tak istotnych kwestii, jak liczba poległych podczas bitwy.

Mimo tych zauważonych braków w książce i nieco rozbieżności, co do tematu publikacji, polecam ją miłośnikom historii, bowiem autor porusza temat, który w polskiej historiografii jest słabo opisany. Niniejsza praca z pewnością uzupełnia lukę w publikach dotyczących tego okresu w historii Polski, jednak zdecydowanie go nie wyczerpuje, zwłaszcza jeśli chodzi o samą kwestię bitwy pod Orszą.

Autor: Piotr Dróżdż;
Tytuł: Orsza 1514;
Wydawca: Bellona;
Seria wydawnicza: Historyczne Bitwy;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014;
Liczba stron: 224;
Cena: 22,40 zł
Więcej: tutaj

Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 30 czerwca 2014 r.