Miała być w Radzionkowie, powstała w Bytomiu – parafia św. Stanisława biskupa i męczennika

Parafia św. Stanisława biskupa i męczennika w Bytomiu, źródło: https://www.facebook.com/Parafia-pw-%C5%9Bw-Stanis%C5%82awa-bpa-i-m-w-Bytomiu-358300554230348/

Należy do jednej z najmłodszych parafii w Bytomiu. Jej historia początkowo związana była z Radzionkowem, bowiem to właśnie w granicach radzionkowskiej parafii Świętego Wojciecha w latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęto rozbudowywać osiedle, zwane dzisiaj Osiedlem im. Generała Jerzego Ziętka. Powstające nowe bloki, co wiązało się ze wzrostem liczby mieszkańców nowobudowanego osiedla, a tym samym parafian spowodowało, że ksiądz biskup Henryk Bednorz podjął decyzję o wybudowaniu nowego kościoła. Pierwsze starania rozpoczął na początku lat osiemdziesiątych XX wieku ksiądz Karol Nawa, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radzionkowie – Rojcy. Lokalizacja kościoła na Rojcy nie znalazła jednak uznania zarówno w oczach kapłanów, jak również wiernych, dlatego też rozpoczęto długo trwające negocjacje z władzami Bytomia.

Dzięki osobistym staraniom biskupa Henryka Bednorza władze Bytomia wyraziły 4 marca 1985 roku zgodę na lokalizację nowego kościoła na terenie powstającego osiedla. Dwa miesiące później, 17 czerwca biskup Bednorz mianował księdza Dominika Szaforza budowniczym kościoła, który już w styczniu 1986 roku rozpoczął ogradzanie terenu przeznaczonego na nowy kościół. Z kolei 2 kwietnia 1986 roku podczas pielgrzymki kapłańskiej do Rzymu, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła i udzielił błogosławieństwa dla budującej się nowej parafii.

4 maja 1986 roku ksiądz proboszcz Ernest Grajcke poświęcił krzyż na placu budowy nowego kościoła, gdzie powstawała tymczasowa kaplica, poświęcona 24 czerwca przez biskupa ordynariusza Damiana Zimonia. 14 września 1986 roku nastąpiła erekcja tymczasowej parafii, zaś 4 stycznia 1987 roku nastąpiła erekcja pełnoprawnej parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława, biskupa i męczennika.

Dzisiaj parafia Świętego Stanisława obejmuje głównie tereny osiedla im. Generała Ziętka, tzw. Osiedla „Wittora” oraz kilka ulic w Radzionkowie. Liczy prawie 9 tysięcy parafian.

Patronem parafii na Osiedlu im. Generała Jerzego Ziętka jest jeden z głównych patronów Polski – biskup i męczennik Święty Stanisław. Żyjący w XI wieku biskup zasłużył się w nowej organizacji metropolii gnieźnieńskiej, dzięki czemu ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Dla Polski, która dopiero co wchodziła na arenę międzynarodową miało to ogromne znaczenie. W wyniku konfliktu z królem Bolesławem Szczodrym został w 1079 roku skazany na śmierć. Dzisiaj jest jednym z głównym patronów Polski, zaś przez papieża Jana Pawła II został nazwany „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.

Tomasz Sanecki;

Bytom, 28 grudnia 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.