Recenzja książki Zbigniewa Stąpora „Berlin 1945”

7997„Operacja berlińska stanowiła część składową ostatniej ofensywy sprzymierzonych na europejskim teatrze wojny i odegrała w niej niezmiernie istotną rolę. Skala i rozmach zbrojnych starć na berlińskim obszarze operacyjnym były ogromne. Z obu stron walczących wzięło w nich udział ponad 3,5 mln żołnierzy, 50 tys. dział i moździerzy, ok. 8 tysięcy czołgów i dział pancernych oraz 9 tys. samolotów”

Tak we wstępie pisze o operacji berlińskiej Zbigniew Stąpor, który przybliża na łamach swojej książki bitwę o Berlin, ostatnią wielką operację wojenną w Europie podczas II wojny światowej. Słowo „przybliża” ma tutaj decydujące znaczenie, bowiem w mojej ocenie, jako historyka, jest to ujęcie skrótowe jednej z największych bitew. Autor skupił się wyłącznie na kwestii militarnej, w ogóle nie podejmując wątku rozgrywek, jakie miały miejsce w bunkrze Adolfa Hitlera. Oczywiście można to zrozumieć, bowiem publikacja należy do serii „Historyczne Bitwy”, jednakże warto byłoby podjąć ten wątek, który jak wiadomo miał ogromne znaczenie dla prowadzonej przez Niemców obrony.

Zbigniew Stąpor podzielił swoją pracę na kilka części. Opisał nie tylko położenie obydwu walczących stron przed bitwą, udział polskich sił zbrojnych w końcowej fazie walk w 1945 roku, ale także przygotowania radzieckie i polskie do ostatniej operacji wojennej w Europie. W kolejnych rozdziałach autor podjął kwestię obrony niemieckiej nad Odrą i Nysą Łużycką, okrążenie sił niemieckich w Berlinie, a także ostatnie dni III Rzeszy Niemieckiej. Warty odnotowania jest fakt, że Stąpor dość szeroko opisuje udział Wojska Polskiego w tej bitwie, jednak czasami wydaje się, że wnioski autora są zbyt optymistyczne w porównaniu do faktycznej roli, jaką odegrały polskie armie w bitwie o Berlin.

Publikacja „Berlin 1945” to skrótowy opis działań bojowych w ostatniej fazie II wojny światowej. Książka można traktować jako opracowanie przypominające najważniejsze działania, jakie Armia Czerwona oraz Wojsko Polskie podejmowały między kwietniem a majem 1945 roku. Również dość skromna bibliografia składające się przede wszystkim z polskich opracowań mogłaby być bardziej obszerniejsza, między innymi o historyków brytyjskich czy amerykańskich, którzy na temat operacji berlińskiej szeroko się opisywali.

Autor: Zbigniew Stąpor;
Tytuł: Berlin 1945:
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015;
Cena: 22,40 zł;
Więcej tutaj

Tomasz Sanecki;
Bytom, 7 grudnia 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.