Recenzja książki Katrin Himmler i Michaela Wildta „Himmler. Listy Ludobójcy”

Himmler_listy_ludobojcy„Centralnym punktem niniejszej publikacji jest wymiana listów pomiędzy Heinrichem a Margą Himmlerami, prowadzona w latach 1927-45. Pisane odręcznie listy Heinricha Himmlera pochodzące ze zbioru znalezionego przez Archiwum Federalne w Koblencji zostały w całości przetranskrybowane i przedrukowane tu w oryginalnej formie, a zatem zgodnie z zasadami obowiązującej ówcześnie pisowni, jak również ze wszystkimi błędami gramatycznymi i ortograficznymi”

Tak wygląda struktura publikacji, którą opisują autorzy książki Katrin Himmler i Michael Wildt. Prezentując czytelnikowi listy Heinricha Himmlera do żony Margi oraz jej listy do męża zostało upublicznione jedno z najważniejszych źródeł II wojny światowej. Po wojnie krążyły oczywiście plotki o pamiętnikach Adolfa Hitlera, których do dziś jednak nigdy nie odnaleziono, oczywiście jeśli w ogóle istniały. Zupełnie inaczej wygląda historia listów Himmlera do żony, które zostały odnalezione po wojnie w Gmund nad jeziorem Tegern. Z kolei listy Margi – żony Himmlera niedawno zostały ujawnione w Izraelu i od razu stały się prawdziwą sensacją. Publikacja Katrin Himmler i Michaela Wildta obejmuje obszerną wymianę korespondencji pomiędzy małżonkami z okresu od 1927 roku do zakończenia wojny w 1945 roku. Dla historyków śledzących życie Heinricha Himmlera, jego postawę wobec nazistowskiej ideologii, zbrodniczych planów oraz sytuacji rodzinnej, to jedno z najważniejszych źródeł. Jakiekolwiek relacje świadków nie mogą się z nim równać, bowiem zawarte w nich są prawdziwe odczucia Reichsführera SS, jego poglądy oraz wizja, jaką roztaczał w związku ze swoją działalnością.

Publikacja listów Himmlerów została podzielona w książce na cztery części. Obejmują one kolejno lata 1927-1928, 1928 – 1933, 1933 – 1939, a także 1939-1945. Podział nie jest przypadkowy, bowiem patrząc na skrajnie końcowe daty – 1933, 1939 i 1945, są to daty w których doszło do najważniejszych wydarzeń w dziejach nazistów, w tym Himmlera. 1933 rok to dojście do władzy NSDAP, a Hitler został wówczas kanclerzem, rozpoczynając swoją karierę polityczną, która doprowadziła go na sam szczyt. 1939 rok to wybuch II wojny światowej zapoczątkowanej agresją nazistowskich Niemiec na Polskę. To również data, którą można uznać za początek masowych zbrodni na wschodzie, bowiem już od pierwszych chwil kampanii wrześniowej SS dokonywało brutalnych mordów w okupowanej Polsce. Z kolei 1945 roku to data przełomowa. Upadek III Rzeszy Niemieckiej i Himmlera, który popełnił samobójstwo w Lüneburgu.

Ze wszystkich prywatnych listów Heinricha Himmlera do swoje żony Margi można dostrzec, że Reichsführer SS nie oddzielał swojej działalności jako wykonawcy polityki zagłady od życia prywatnego. Ludobójstwo postrzegał jako nałożony na niego obowiązek, który należało sumiennie wykonać. W jego listach nie ma choćby śladu zwątpienia, z których zwierzałby się żonie. Himmler nie był w żadnym razie trybikiem w totalitarnym mechanizmie. Swoje decyzje odnośnie eksterminacji Żydów były z góry przez niego przemyślane i wprowadzane z całą stanowczością przez podległych mu siepaczy. Oprócz listów Heinricha i Margi Himmler na uwagę w niniejszej publikacji zasługuje także epilog. W nim autorzy szczegółowo opisali jak żona i córka Heinricha Himmlera próbowały się ukryć, a także co się z nimi stało po aresztowaniu przez Amerykanów oraz jak broniły swojego męża i ojca. Autorzy pokazali także jak radziła sobie w powojennych Niemczech Gudrun Himmler, która do końca pozostała wierna ideałom ojca i przez całe swoje życie pomagała byłbym SS-manom.

„Himmler. Listy ludobójcy” to jedno z najcenniejszych źródeł historycznych dotyczących Heinricha Himmlera oraz jego postrzegania Holocaustu, a także ideologii, którą najpierw stworzył, a później wierząc w jej powodzenie, wdrażał w życie z pełną determinacją. Listy ukazują także stosunek Himmlera do żony i córki. Pokazują, jak ważne były w jego życiu oraz, że dzięki ich wsparciu i zrozumieniu mógł poświęcić się swojej misji. Dla każdego historyka zajmującego się losami II wojny światowej, Holocaustem oraz życiem Heinricha Himmlera, niniejsza publikacja jest niezbędnym źródłem do badań nad osobowością Reichsführera SS.

Katrin Himmler – niemiecka pisarka, wnuczka Ernsta Himmlera (1905 – 1945), młodszego brata Heinricha Himmlera. Autorka książki „Die Brüder Himmler: Eine deutsche Familiengeschichte”.

Michael Wildt – niemiecki historyk. Studiował na Uniwersytecie w Hamburgu. Pracował w Centrum Badań Historii Narodowego Socjalizmu w Hamburgu, Uniwersytecie w Hanowerze i w Międzynarodowym Instytutucie Badań nad Holocaustem w Yad Vashem. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Tytuł: „Himmler. Listy Ludobójcy”;
Autorzy: Katrin Himmler i Michaela Wildta;
Wydawca: Wydawnictwo Prószyński i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015;
Liczba stron: 455;
Cena: 44 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 7 grudnia 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.