Recenzja książki Jerzego Strzelczyka „Zapomniane Narody Europy”

strzelczyk„Co po nich pozostało? Te strzępy, jakie mimo wszystko utrwaliły się dzięki kronikarzom i w innych zachowanych źródłach pisanych (także w inskrypcjach), ślady przeszłości zawarte w skarbnicy ziemi, wydobywane przez archeologów, badane przez językoznawców pozostałości języka danego ludu (o ile te zostały w ogóle w jakikolwiek sposób utrwalone)… Ich wykorzystanie, uporządkowanie, odczytanie i zinterpretowanie to sprawa historyka. Poza tym niemal po wszystkich omówionych w niniejszej książce narodach pozostały jedynie głuche echa historycznej pamięci…”

Mimo że po wielu narodach pozostały, jak pisze Jerzy Strzelczyk strzępy, to właśnie dzięki kronikarzom, zachowanym źródłom pisanym, a także pozostałościom kultury, jaką zostawiły wymarłe narody możemy dzisiaj częściowo poznać ich historię. Wybitny polski historyk Jerzy Strzelczyk w swojej publikacji poświęconej zapomnianym narodom Europy skupił się na dziesięciu narodach począwszy od Wenetów, poprzez Swebów, Alanów, Piktów, Longobardów, Wiślan, Chazarów, Obodrzytów, Jaćwięgów, a kończąc na Drzewianach Połabskich. Ponadto drugie wydanie książki profesora Strzelczyka, w porównaniu do wydania z 2004 roku, zostało rozszerzone o rozdziały poświęcone Alanom i Drzewianiom Połabskim, najbardziej na zachód wysuniętego ludu słowiańskiego.

Skupiając się na każdym z dziesięciu plemion najciekawsza historia powstania, rozwoju, ale także i bolesnego upadku dotyczy z pewnością plemion: Wiślan, Lonbobardów oraz Chazarów. Warto dodać, że obecnie coraz więcej osób interesuje się zamieszkującymi tereny Europy plemionami, które do X wieku wpływały na losy Starego Kontynentu. Z drugiej strony to zainteresowanie może także wynikać z wpływów arabskich i azjatyckich, jakie przenikały do Europy. Przykładem opisanym przez polskiego historyka są Alanowie – lud wywodzący się z Kaukazu, czy chociażby Chazarowie – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego. Zarówno jedni i drudzy stworzyli potężne ośrodki państwowe, które zostały jednak rozbite przez powstające w Europie nowe państwa. Alanowie rozbiły wojska mongolskie w XIII wieku, zaś Chazarowie musieli uznać wyższość wojsk dowodzonych przez Światosława i Włodzimierza Wielkiego. Jednak jak pisze Jerzy Strzelczyk każdy z opisanych w publikacji plemion pozostawiło po sobie jakieś wpływy. Biorąc na przykład właśnie Chazarów autor pracy przytacza opinie historyków, według których to właśnie ten lud miał dać początek Państwu Ruskiemu.

Podobnie ma się rzecz z najbardziej nas interesujących – plemionem Wiślan. Jerzy Strzelczyk podsumowując w swojej pracy ich rolę w jednoczeniu ziem polskich stwierdził, że nie wykorzystali swojej szansy na zdobycie przewagi i pokierowanie losem tworzącego się państwa polskiego w X wieku. Jednak jak zauważa, mimo że to Polanie stanowili o obliczu tworzącej się Polski ze stolicą w Gnieźnie, wiele śladów i wpływów po Wiślanach pozostało, co zwłaszcza widoczne było w południowej Polsce.

Opisane przez Strzelczyka plemiona z pewnością, jak pisze autor, miały swoje wzloty i upadki. Zmuszone do ustąpienia wobec nowych, silniejszych organizmów państwowych pozostawiły po sobie jednak wpływy, bądź jak to było między innymi w przypadku Chazarów – mogli nawet dać początek nowo tworzącym się państwom. Z pewnością można powiedzieć, że wszystkie opisane ludy zaznaczyły swoje miejsce w Europie, wśród których największe wpływy mieli z pewnością Alanowie, Swebowie i Chazarowie.

Publikacja Jerzego Strzelczyka z pewnością zaciekawi wszystkich historyków zajmujących się dziejami plemion zamieszkujących Europę od starożytności do średniowiecza. Narody zapomniane dzisiaj, miały wpływ na tworzące się największe ośrodki państwowe na Starym Kontynencie. Publikacja to dobre źródło wiedzy także dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów historii. Warto po nią sięgnąć, bowiem w podręcznikach do historii temat ten z pewnością nie został tak szeroko opisany jak przez poznańskiego historyka.

Jerzy Strzelczyk – polski naukowiec urodzony w Poznaniu. Historyk – mediewista specjalizujący się między innymi w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Cesarstwa Rzymskiego.

Autor: Jerzy Strzelczyk;
Tytuł: „Zapomniane Narody Europy”;
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2015;
Liczba stron: 395;
Cena: 59,90 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 5 października 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.