Recenzja książki Pierre de Villemaresta „Bormann i Gestapo Müller na usługach Stalina“

BormannMartin Bormann i Heinrich Müller to dwaj wysoko postawieni członkowie zbrodniczego aparatu III Rzeszy Niemieckiej. Do dziś ich powojenne losy nie zostały wyjaśnione i wciąż wzbudzają sensację i wiele domysłów, jakoby mieli oboje przeżyć upadek nazistowskich Niemiec i ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Jedną z osób, która zażarcie całe życie próbowała odpowiedzieć na pytania: Co się stało po wojnie z Bormannem i Müllerem oraz czy faktycznie oboje byli na usługach wywiadu radzieckiego był członek ruchu oporu, francuski dziennikarz i były agent Pierre de Villemaresta.

Losy Martina Bormanna – wszechwładnego szefa kancelarii NSDAP oraz Heinricha Müllera – Gruppenführera SS to jedna z największych zagadek końca II wojny światowej. Tą zagadkę próbuje na łamach swojej książki rozwikłać Pierre de Villemaresta, który nie tylko działał w ruchu oporu, ale także po zakończeniu II wojny światowej był agentem w Europie Środkowo – Wschodniej. W 1970 roku Villemaresta założył Europejskie Centrum Informacji zajmujące się analizami faktów często ignorowanych przez media. Jedną z takich spraw jest historia Bormanna i Müllera, którzy według autora książki nie tylko przeżyli II wojnę światową, ale jako agenci sowieccy bądź powiązani z wywiadem radzieckim spokojnie dożyli starości. Czy tak faktycznie było dowiemy się ze świetnej publikacji francuskiego dziennikarza i pisarza, który podjął temat do dziś niewygodny dla wielu państw, a mających największych udział w zwycięstwie nad III Rzeszą Niemiecką.

Autor opisując na łamach książki tajne związki prominentnych polityków nazistowskich Niemiec z wywiadem radzieckim ukazuje je na tle wydarzeń, jakie rozgrywały się po dojściu do władzy Adolfa Hitlera. W publikacji pojawiają się najważniejsze nazwiska ówczesnej III Rzeszy Niemieckiej – oprócz Bormanna i Müllera, także Goebbels, Heydrich, Himmler, Kaltenbrunner oraz oczywiście Hitler. Francuski pisarz odnosi się do takich wydarzeń jak: czystka w Związku Radzieckim pod koniec lat trzydziestych XX wieku i związana z nią działalność tajnych służb wywiadu niemieckiego, wewnętrzne czystki w Wehrmachcie, sprawę rozwiązania kwestii żydowskiej, istnienie tajnych związków jak m.in.: „Czerwona Orkiestra”, której celem było obalenie Adolfa Hitlera. Autor pokazuje nam również, jak prominentni nazistowscy przywódcy próbowali ratować własną skórę wraz z nadchodzącym upadkiem III Rzeszy Niemieckiej i Adolfa Hitlera.

Najważniejsze jednak w publikacji są postacie Martina Bormanna i Heinricha Müllera. W książce tak naprawdę na drugi plan schodzi ich działalność w III Rzeszy Niemieckiej i okupowanych krajach. To jak działali w partii, jak machina nazistowskiej zbrodni rozrastała się dzięki nim oraz jakie czerpali z tego zyski dla siebie jest oczywiście ważne, ale dla czytelnika z pewnością najbardziej interesującą kwestią jest sprawa ich związków z wywiadem radzieckim. Villemarest sugeruje na łamach swojej książki, że zarówno Bormann, jak i Heinrich Müller nie zginęli w 1945 roku w Berlinie. Jeśli nie, to co się z nimi stało? Czy przejął ich wywiad radziecki w maju 1945 roku? Czy Rosjanie ochraniali obu zbrodniarzy, nie dopuszczając do tego, aby stanęli przed Trybunałem Międzynarodowym w Norymberdze? Jeśli tak, to co takiego wiedzieli Bormann i Müller, że byli tak ważni dla wywiadu radzieckiego? Jakie korzyści Związek Radziecki uzyskał dzięki nim? Czy to prawda, że Heinrich Müller tworzył po II wojnie światowej STASI w NRD? Na te pytania stara się odpowiedzieć francuski dziennikarz, opierając swoje teorie na odtajnionych dokumentach CIA i relacjach osób, które związane były z nazistowskim aparatem partyjnym.

Z drugiej jednak strony dla historyków bądź pasjonatów historii mających przynajmniej podstawową wiedzę na temat upadku III Rzeszy Niemieckiej i losów największych zbrodniarzy wojennych tezy, sugestie i przypuszczenia francuskiego pisarza wydają się niezwykłe. Wiele opisywanych przez Villemaresta wątków ma jednak wątpliwie pokrycie w dowodach, dlatego też mimo że książka jest bardzo dobra, należy wziąć pod uwagę fakt, że jak piszą redaktorzy we wstępie niniejszej publikacji:

„To rzetelnie udokumentowane tezy i przypuszczenia”

I tak może niech pozostanie, jeśli mam podsumować tą publikację. Dla miłośników teorii spiskowych, poszukiwaczy odpowiedzi na największe zagadki II wojny światowej to lektura, która ich zainteresuje. Dla historyków to jednak publikacja, która z pewnością pogłębi ich wiedzę o działalności Bormanna i Müllera, ale na pewno nie może być źródłem pewnych informacji. Zbyt dużo w niej przypuszczeń, tez, sugestii i teorii, które być może nigdy już nie zostaną sprawdzone.

Pierre de Villemaresta – /1922-2008/ – działacz francuskiego ruchu oporu, uczestnik walk partyzanckich, wieloletni pracownik wywiadu. Od lat 50-tych XX wieku ceniony dziennikarz, eseista i pisarz.

Autor: Pierre de Villemaresta;
Tytuł: „Bormann i Gestapo Müller na usługach Stalina“;
Wydawca: Wydawnictwo Dolnośląskie;
Rok i miejsce wydania: Wrocław 2006;
Liczba stron: 353;
Cena: 36,92 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 24 sierpnia 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.