Budowany w trudnych czasach – kościół pw. Świętego Michała Archanioła

przod

Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Bytomiu Suchej – Górze, źródło parafia pw. Świętego Michała Archanioła

Historia budowy kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Bytomiu Suchej – Górze związana jest z trudnym okresem lat pięćdziesiątych XX wieku. Wówczas w 1950 roku wikary parafii radzionkowskiej – ksiądz Paweł Jaskółka rozpoczął starania o budowę kościoła tymczasowego i zgodę władz na wyznaczenie terenu pod budowę nowej świątyni. Jeszcze w tym samym roku rodzina Bartoszków odstąpiła parafii swoją stodołę na zbiegu dzisiejszych ulic Strzelców Bytomskich i Partyzantów, celem zaadaptowania na tymczasowe pomieszczenie, w którym mogły odbywać się msze. Pierwsze nabożeństwo odprawiono już 1 listopada 1950 roku, jednak tymczasowa kaplica mogła pomieścić zaledwie 450 wiernych. Mimo to, dzięki ofiarności i pomocy mieszkańców udało się to pomieszczenie wyposażyć i wyremontować, dobudowując także między innymi przedsionek oraz wieżyczkę z dzwonem.

Starania o budowę nowego kościoła jednak nie ustały i mimo nieprzychylności władz udało się już w 1951 roku rozpocząć budowę nowej świątyni. Według przygotowanego projektu kościół miał mieć dwie wysokie wieże od strony wejścia głównego, a jego wysokość i wnętrza zdecydowanie większe od obecnego stanu. Z pierwotnych planów budowy nowego kościoła powstały jedynie fundamenty, co spowodowane było zakazem rozbudowy świątyni wydanym 13 sierpnia 1951 roku przez ówczesne władze państwowe. Przerwanie prac nie zniechęciło zarówno księdza Pawła Jaskółki, wiernych, ale także władz diecezji katowickiej. 30 września 1951 roku biskup katowicki Stanisław Adamski odprawił na placu kościelnym w Suchej – Górze mszę świętą polową, w czasie której poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Z kolei 27 października kapituła katedralna diecezji katowickiej wyraziła zgodę na utworzenie samodzielnej placówki duszpasterskiej w Bytomiu Suchej – Górze. Następstwem tej decyzji było utworzenie 8 stycznia 1952 roku kuracji pw. Świętego Michała Archanioła.Pomimo działań ze strony biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego, zakaz budowy wydany przez władze państwowe nie został cofnięty. Trzeba jednak pamiętać, że aż do drugiej połowy lat pięćdziesiątych Kościół w Polsce był otwarcie prześladowany, czego wyrazem było uwięzienie Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zmiana w podejściu władz do budowy nowego kościoła w Suchej – Górze nastąpiła dopiero w połowie lat pięćdziesiątych, między innymi po uwolnieniu Prymasa Wyszyńskiego. Wówczas w styczniu 1957 roku wydano ponowną zgodę na budowę kościoła, jednak już w zupełnie innym stylu, jak przewidywał pierwotny projekt. Nowy projekt świątyni opracował architekt z Zabrza Jacek Olpiński. 20 grudnia 1957 roku suchogórską kurację podniesiono do rangi parafii, a na pierwszego proboszcza wyznaczono budowniczego kościoła – księdza Pawła Jaskółkę. Nową świątynię pw. Świętego Michała Archanioła poświęcił 1 listopada 1959 roku biskup pomocniczy Juliusz Bieniek.

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w swojej historii miała trzech proboszczów. Po odejściu w 1979 roku księdza Pawła Jaskółki, nowym proboszczem został ksiądz Herbert Jezierski. Patronował on nie tylko budowie wieży kościelnej, domu katechetycznego i domu przedpogrzebowego, ale także uregulował sprawy związane z własnością ziem kościoła w Suchej Górze, czego wcześniej, wobec nieprzychylności władz komunistycznych, nie mógł dokonać ksiądz Jaskółka. Od sierpnia 2001 roku obecnym proboszczem parafii jest ksiądz Rajmund Brol. Z jego inicjatywy na 50-lecie poświęcenia suchogórskiej świątyni odnowiono wnętrze kościoła, kaplicę przedpogrzebową i kaplicę Świętej Barbary oraz zamontowano nowe organy.

Parafia pw. Św. Michała Archanioła swoim zasięgiem obejmuje dwie bytomskie dzielnice: Stroszek i Suchą – Górę i liczy prawie 12 tysięcy wiernych.

Tomasz Sanecki;
Bytom, 24 sierpnia 2015 r.

1 Komentarz

 1. Więcej informacji o początkach suchogórskiej parafii oraz jej pierwszych kapłanach, w tym o ks.Pawle Jaskółce, można przeczytać na stronie internetowej parafii. Materiały zostały oparte na zapiskach ks.Jaskółki w Kronice parafialnej oraz na wspomnieniach ówczesnych parafian.
  Oto linki do artykułów:
  http://sgparafia.wiara.pl/index.php?strona=ks_pawel_jaskolka
  http://sgparafia.wiara.pl/index.php?strona=poczatki_parafii
  http://sgparafia.wiara.pl/index.php?strona=poczatki_parafii_ksieza.
  Całość na stronie parafii w zakładce HISTORIA.