Recenzja książki Emanuela Rostworowskiego „Historia Powszechna. Wiek XVIII”

historia-powszechna-wiek-xviii_6148Publikacja Emanuela Rostworowskiego „Historia Powszechna. Wiek XVIII” to przede wszystkim podręcznik akademicki dla studentów historii. Książka w dojść przejrzysty sposób prezentuje czytelnikowi najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w XVIII wieku. Autor zaprezentował nie tylko największe konflikty w omawianym stuleciu, ale także przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne oraz kwestie oświaty, liczby ludności na świecie i sprawy religijny.

Jako podręcznik akademicki dla studentów historii, publikacja wybitnego polskiego historyka jest doskonałym narzędziem pracy. Wydanie z 2009 roku uzupełnione w porównaniu do poprzednich publikacji o tablice synchroniczne, zagadnienia egzaminacyjne oraz z zaktualizowaną bibliografią z pewnością będzie bardzo przydatnym materiałem do egzaminów z historii powszechnej XVIII wieku. Rostworowski skupiając się na dziejach głównie XVIII-wiecznej Europy opisując poszczególne państwa i ich rolę na Starym Kontynencie nawiązał do wydarzeń, jakie miały miejsce jeszcze w poprzednim stuleciu. Dzięki temu czytelnik może poznać przyczyny niektórych decyzji i dogłębnie przeanalizować wydarzenia, jakie miały na początku XVIII stulecia.

W szczególności polski historyk skupił się na takich wydarzeniach i państwach jak: układ sił w początkach XVIII-wiecznej Europy, wojna o sukcesie hiszpańską, wojna północna, wojny z osłabioną Turcją, panowanie Piotra I w Rosji i wzrost znaczenia tego państwa oraz upadek absolutyzmu w Szwecji po śmierci Karola XII. Rostworowski podjął także tematy dotyczące wzrostu potęgi Prus w Europie, powolnego upadku Rzeczypospolitej oraz przeanalizował stare monarchie, ich ustroje, pozycję w Europie i politykę zagraniczną.

Najciekawiej jednak opisane zostały przez polskiego historyka lata 1763 – 1789, a więc kwestia rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a więc związanego z tym upadku Polski, wojny rosyjsko – tureckie, rządy Marii Teresy i Józefa w Austrii, Fryderyka II w Prusach, Katarzyny Wielkiej w Rosji, wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, rywalizację francusko – brytyjską oraz najważniejsze wydarzenie XVIII wieku, i nie tylko – rewolucję francuską. Opisując kwestię obalenia monarchii we Francji, autor przedstawił przyczyny, jakie spowodowały załamanie się monarchii Ludwika XVI, a więc nieudane reformy finansów prowadzone przez Turgota, Neckera i Calonne. Kryzys finansów we Francji doprowadził do upadku Ludwika XVI i jego monarchii, co w następstwie spowodowało poważne zmiany na scenie politycznej w Europie. Rewolucja Francuska, dzięki której władzę zdobył Napoleon Bonaparte odmieniła na zawsze Europę przełomu XVIII i XIX wieku.

Emanuel Rostworowski w swojej publikacji w sposób szczegółowy opisał dzieje głównie XVIII-wiecznej Europy, ale także wydarzenia, jakie rozgrywały się w Ameryce Północnej, Azji i Afryce Północnej. Książka będąca podręcznikiem dla studentów historii jest niezastąpionym źródłem informacji, niezbędnym w okresie egzaminów z historii XVIII wieku, tym bardziej, że został opatrzony cennymi mapami.

Emanuel Rostworowski – /1923-1989/, wybitny polski historyk, profesor, członek Polskiej Akademii Nauk. Badacz dziejów świata nowożytnego, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego najbardziej znane publikacji to: „O Polską koronę, polityka Francji w latach 1725 – 1733, „Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja” oraz „Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim”.

Autor: Emanuel Rostworowski;
Tytuł: Historia Powszechna. Wiek XVIII;
Wydawca: Wydawnictwo PWN;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009;
Liczba stron: 776;
Cena: 30,30 zł
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 6 lipca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.