Recenzja książki Josepha Cumminsa „Najdłuższe konflikty zbrojne”

najdluzsze-konflikty-zbrojne„Książka ta zajmuje się niedostatecznie zbadanym zjawiskiem powtarzalności niekończących się konfliktów, które toczą się wbrew przeświadczeniu, że wojna zaczyna się politycznego lub dyplomatycznego impasu i czas jej trwania jej stosunkowo przewidywalny”

Przytoczony cytat ze wstępu do publikacja Josepha Cumminsa ukazuje nam, co autor chce przekazać czytelnikowi. A mianowicie chodzi o stwierdzenie bardzo ważnego faktu, że wiele wojen toczonych na świecie wynikało z głęboko zakorzenionych sporów, pretensji, a nawet nienawiści między narodami. Już z samej historii Europy od czasów średniowiecza aż po dziś widzimy, że wojny toczono nie tylko w imię wzniosłych idei, ale także ze względu na nienawiść, chęć zniszczenie przeciwnika lub po prostu dla pieniędzy. W swojej pracy Cummins przedstawił czternaście konfliktów zbrojnych, które według autora miały kluczowy wpływ na losy Europy i świata. Przedstawionej w nich fakty, ciekawostki oraz opisy wojen dochodzimy do wniosku, że spory między niektórymi państwami świata nigdy nie znikną. Ciągła chęć rewanżu na przeciwniku, nienawiść, próba wzmocnienia się kosztem swojego sąsiada prowadziła do licznych, wręcz wielowiekowych konfliktów, które przeszył dziś do historii. Wśród nich są i także te związane z Polską, jak między innymi przytoczone w niniejszej pracy wojny polsko-rosyjskie.

W pracy „Najdłuższe konflikty zbrojne” Joseph Cummins przedstawił czternaście konfliktów, dzieląc swoją publikację na części dotyczące wojen imperialnych, religijnych, partyzanckich, narodowych oraz tych, których konflikty wywołały swoisty chaos. Niektóre z nich trwają do dziś, jak konflikt izraelsko – arabski, a niektóre toczone były przez państwa już nieistniejące. Wśród przytoczonych przykładów znajdziemy wojny grecko – perskie z lat 500-449 p.n.e, wojny punickie, wojnę stuletnią czy próbę narzucenia religii islamskiej przez Wielkie Imperium Osmańskie, które dopiero na murach Wiednia 1683 zostało przez króla polskiego Jana III Sobieskiego złamane raz na zawsze.

Wśród najbardziej krwawych, jakie wymienia autor są wojny religijne. Trwały już one w początkach naszej ery, kiedy to doszło do konfliktu żydowsko-rzymskiego. Autor opisał także konflikt w Irlandii Północnej oraz wojny arabsko-izraelskie. Szkoda, że autor pominął wojny religijne w Europie, w tym wojnę religijną we Francji czy wojny państwa katolickich z Turcją. Na kolejnym miejscu Joseph Cummins umiejscowił wojny partyzanckie. Na pierwszym miejscu przedstawia nam wojny seminolskie na Florydzie w XIX wieku oraz wojny angielsko-afgańskie czy wojnę w Indochinach. Bardzo ważnym aspektem poruszonym przez autora jest wątek polski w jego publikacji. Pisząc rozdział poświęcony wojnom narodowym rozpoczął go od konfliktu polsko-rosyjskiego. Konflikt ten jak pisał autor był wynikiem:

Dążeniem Rosji carskiej do zapewnienia sobie dostępu do ważnych szlaków handlowych Bałtyku, jej długa i sporna granica z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i waśnie dynastyczne w regionie bałtyckim doprowadziły do zażartego, ponadstuletniego konfliktu”

Autor konflikt z Rosją umiejscowił w przedziale czasowym od 1558 do 1667 roku, wspominając tylko o fakcie rozbiorów Polski pod koniec XVIII wieku. Zabrakło jednak tutaj, co najmniej informacji o wojnie polsko-rosyjskiej, zakończonej porażką wojsk Tuchaczewskiego pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. Wojnę tę również można uznać, za konflikt narodów, bowiem Rosjanie dążyli nie tylko do przerzucenia rewolucji na zachód, ale także chcieli zniewolić Polaków.

Kolejną wojną narodową opisaną w książce przez autora są konflikty na Bałkanach. Mimo że autor umiejscowił je w okresie od 1912 roku do 2001 roku, Cummins nie zapomniał wspomnieć o jednej z najważniejszych bitew średniowiecza, która rozegrała się na Kosowym Polu. W ostatnim rozdziale autor skupił się na krwawych wojnach w Gwatemali i Sudanie. Nie bez przyczyny oba te konflikty autor umiejscowił w rozdziale wojennych chaos, bowiem charakteryzowały się popełnianymi zbrodniami, które do dziś wzbudzają odrazę na całym świecie.

Joseph Cummins, autor dwutomowego opracowania na temat wszystkich najważniejszych wojen w historii „The War Chronicles” (Kroniki wojenne) oraz kilku innych porywających książek, w których za każdym razem na historię wojen spogląda on z nowej, fascynującej perspektywy, również i w tej pracy ukazuje nam dlaczego dochodziło do wyniszczających konfliktów państwa i narody ich zamieszkujące. W wyniku konfliktów nie tylko wytaczano nowe granice, ale także świadomość ludzkość i pamięć o wrogu. To niejednokrotnie prowadziło do chęci zemsty i odwetu na przeciwniku. Wiele wojen i konfliktów nie było spowodowanych chęcią zagarnięcia terytorium czy możliwościom zdobycia bogactwa, lecz wybuchało na tle narodowościowym czy religijnym. Konflikty te odbijały się na światopoglądzie wielu narodów, a także zapadały w ich głębokiej świadomości, co niejednokrotnie prowadziło do chęci odwetu na przeciwniku.

Publikacja Josepha Cumminsa „Najdłuższe konflikty zbrojne” to zestawienie w jednej książce wybranych, największych i najdłuższych konfliktów w historii ludzkości. Praca to dobre podsumowanie i możliwość przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń z omawianych wojen, jednak brakuje w niej kilku konfliktów, które należałoby również omówić. Wśród nich niewątpliwie należałoby przedstawić między innymi: wojny z okresu napoleońskiego, konflikty polsko-szwedzkie, czy chociażby wojny religijne w Europie.

Autor: Joseph Cummins;
Tytuł: „Najdłuższe konflikty zbrojne”;
Wydawca: Wydawnictwo MUZA SA;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012;
Liczba stron: 288;
Cena: 32,49 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 22 czerwca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.