Recenzja książki Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego „Lenin”

lenin„Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego skazano w PRL-u na zapomnienie. Los autora podzieliły jego książki, tłumaczone na blisko trzydzieści języków, łącznie z urdu i japońskim…”

„Książka Lenin zrobiła karierę na obu półkulach i odegrała znaczną rolę w uświadomieniu całemu światu, kto i jak robił rewolucję październikową. Ossendowski był jednym z pierwszych, którzy ośmielili się uderzyć w mit, w symbol, w legendę, w bożyszcze, w idola milionów ogłupiałych z głodu i nędzy biedaków z całego świata…”

Tak we wstępie pisze o jednym z najważniejszych dzieł Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego – Witold Michałowski. To dzięki wydawnictwu Zysk i S-ka czytelnik na nowo może odkryć tą wspaniałą książkę, która ukazuję prawdziwą historię Lenina. Wodza rewolucji i twórcy Związku Radzieckiego, tak ubóstwianego przez miliony ludzi, a naprawdę, jak pokazuje autor książki, człowieka dla którego nie liczyło się nic poza osiągniętym celem, bez względu na ofiary. Publikacja Ossendowskiego poświęcona wprawdzie Leninowi, przede wszystkim jednak obnaża stworzony przez niego systemu. To z kolei spowodowało, że autor stał się wrogiem klasy robotniczej. Jak czytamy we wstępie:

„…Żyjący jeszcze do niedawna, pamiętają, jak NKWD w 1945 roku, tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej nakazało mu wydobycie z grobu trumny, aby sprowadzony przemocą dentysta mógł stwierdzić, czy naprawdę nieboszczyk był tym, o kogo im chodziło”

Wywleczenie ciała Ossendowskiego z grobu przez NKWD świadczy o tym, jak bardzo władze radzieckie znienawidziły pisarza, którego książka zyskała ogromną popularność w świecie. Mimo że próbowano zniweczyć pracę autora, zniszczyć jego osobę, jego dzieło przetrwało do dziś i jest wspaniałym źródłem informacji i faktów z życia Włodzimierza Ilijcza Uljanowa Lenina. A są to fakty zupełnie odbiegające od tych, jakie jeszcze trzydzieści lat temu głoszono w komunistycznej Polsce. Publikacja Ossendowskiego obnaża nie tylko samego Lenina, ale cały system komunistyczny oraz ukazuje nam psychikę i wnętrze wodza rewolucji.

Biografia Lenina jest o tyle różna od innych publikacji poświęconych wodzowi rewolucji, że pokazuje nam jak Lenin myślał, czym się kierował i dlaczego dopuścił do tak niewyobrażalnych zbrodni, jakie wówczas popełniono w Rosji. Ossendowski przedstawia nam Lenina jako człowieka mającego jedną wizję, która przesłoniła całe jego dotychczasowe życie, a jej dążenie do jej realizacji pociąga za sobą zbrodnie, których ofiarą padają niewinni ludzie. Ponadto autor ukazał nam w książce popleczników Lenina, tych którzy po jego śmierci przejęli władzę w kraju i kontynuowali dzieło oraz fikcyjne postacie, dzięki którym autor ukazał nam społeczeństwo ówczesnej Rosji – pierwszych lat po dojściu do władzy bolszewików. Społeczeństwo, które wobec bezmyślnych decyzji najwyższych władz nie tylko zapłaciło wielką cenę za ich błędy, ale zostało poróżnione, a idee głoszone przez bolszewików wprowadzały wręcz nienawiść wśród ludzi, którzy dotychczas żyli ze sobą w zgodzie.

Idea rewolucji światowej, która załamała się w sierpniu 1920 roku pod Warszawą realizowana była jednak bez skrupułów w samej Rosji. Rewolucji, która niosła za sobą miliony ofiar. Chłopów, szlachty, robotników, żołnierzy, można wręcz powiedzieć każdej grupy społecznej w ówczesnej Rosji. W książce autor jednoznacznie wskazuje, że narzucone prawo i normy społecznej przez bolszewików były przez nich nagminnie łamane. Nikt tym jednak się nie przejmował, a państwo totalitarne, jakim był Związek Radziecki uznawało jednostkę za nic. Liczył się tylko ogół społeczeństwa i jego „dobro”, zmanipulowane przez władze radzieckie, które pokazywały tylko to, co było dla nich wygodne. Bieda, ubóstwo, głód, wszechobecna śmierć były na porządku dziennym. Taka była Rosja za rządów bolszewików. Wszystko to jednak ukrywano, a społeczeństwem manipulowano, ukazując mu kraj rad jako ojczyznę dobrobytu i społecznej sprawiedliwości.

Cały ten radziecki mit stworzony przez Lenina obala autor książki Antoni Ferdynand Ossendowski w swojej publikacji, którą napisał w latach trzydziestych XX wieku. To bardzo ważne kiedy powstała książka, bowiem ukazuje, jak wiele już wiedziano o tym, co się dzieje w Rosji i kim był Lenin. Dla Ossendowskiego książka była jednak jak wyrok, a on sam stał się wrogiem Związku Radzieckiego. Świadczy o tym fakt przytroczony wcześniej, jak w 1945 roku NKWD wywlekało jego zwłoki z grobu, aby mieć pewność, że to on został tam pochowany.

Biografia Lenina autorstwa Antoniego Ossendowskiego to lektura obowiązkowa dla każdego historyka oraz osób interesujących się dziejami Rosji w XX wieku. Książka bowiem ukazuje już w latach trzydziestych XX wieku obłudę, jaką kierowali się przywódcy Związku Radzieckiego. Stworzone przez nich państwo z prawem, które stosowano według potrzeb i uznania, gdzie bez sądu można było każdego skazać na śmierć lub dożywotnie łagry oraz gdzie życie ludzkie nie miało żadnego znaczenia i wartości, zostało uwidocznione pod każdym względem przez autora. Ossendowski pokazuje, jak ludzie dotknięci przez aparat władzy musieli sobie radzić w ciężkiej, nowej rzeczywistości pod dojściu do władzy bolszewików. Świat który zastali po obaleniu cara w 1917 roku był zupełnie inny niż jeszcze kilka lat wcześniej. Władza jednak manipulowała ludźmi, pokazując im tylko to, w co powinny wierzyć, a więc wyimaginowaną rzeczywistość, która na obrazach ukazywała kraj rad jako państwo szczęścia i dobrobytu, a w rzeczywistości będącym państwem terroru, biedy i bezprawia.

Autor: Antoni Ferdynand Ossendowski;
Tytuł: „Lenin”:
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2012;
Liczba stron: 632;
Cena: 40,01 zł
Więcej: tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 15 czerwca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.