Kościół Świętej Anny – jedna z najmłodszych parafii w Bytomiu

bytom_sw_anny

Kościół pw. Świętej Anny w Bytomiu – Rozbarku, fot. źródło: www.kuria.gliwice.pl

Historia kościoła Świętej Anny w Bytomiu – Rozbarku nierozerwalnie łączy się z dwiema osobami – księdzem Wacławem Szenkiem i pierwszym, wieloletnim proboszczem parafii – księdzem Antonim Żelasko. Kiedy powstawał nowy kościół przy ul. Chorzowskiej oboje pełnili posługę kapłańską w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu. Schenk był tam proboszczem, zaś Antoni Żelasko wikariuszem. To właśnie z parafii Wniebowzięcia NMP wydzielono osiedle mieszkaniowe w południowo – wschodniej części Bytomia, gdzie powstała nowa parafia pw. Świętej Anny.

Powstające w latach siedemdziesiątych XX wieku nowe osiedle, zwane dzisiaj potocznie „Arki Bożka” leżało w granicach parafii Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu. Według Rocznika Diecezji Opolskiej z 1974 roku liczba wiernych tej parafii wynosiła prawie 18 tysięcy osób i w związku z powstaniem nowego osiedla stale wzrastała. Wówczas w 1980 proboszcz parafii NMP ksiądz Szenk wraz z księdzem Antonim Żelazko podjęli starania o uzyskanie zgody na budowę nowej parafii tuż przy osiedlu „Arki Bożka”. Jej uzyskanie nie było łatwe, bowiem musiały ją wydać zarówno władze wojewódzkie, jak również miejskie. Trwało to aż do wiosny 1981 roku, kiedy bytomski magistrat ustalił warunki lokalizacji nowego kościoła przy ul. Chorzowskiej.

Jeszcze przed powstaniem parafii rozpisano konkurs na budowę kościoła przy ul. Chorzowskiej 21, tuż obok Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. 2 sierpnia 1982 roku władze przyznały działkę budowlaną pod budowę kościoła, a już w październiku rozpoczęto pierwsze prace budowlane, którymi kierował inżynier Mieczysław Radomski. W budowę nowego kościoła zaangażowali się zarówno ksiądz Antoni Żelasko, jak również Wacław Szenk, który jadać na plac budowy 29 października 1982 roku uległ śmiertelnemu wypadkowi.

Nowe dzieło księdza prałata Wacława Schenka kontynuowano. Nie obyło się jednak bez problemów podczas budowy kościoła. Pierwsze związane były z brakiem funduszy na dalszą budowę świątyni, drugie z materiałami niezbędnymi do jego realizacji. Z obydwoma problemami poradził sobie ksiądz Antoni Żelazko, który apelował o wsparcie budowy nowego kościoła nie tylko mieszkańców Bytomia, ale także sąsiednich parafii, jak: Zabrza, Gliwic, Pyskowic, a nawet Raciborza czy Gorzowa Śląskiego. W marcu 1984 w dolnym kościele, jeszcze bez okien i drzwi, rozpoczęto odprawianie mszy świętych w niedzielę, na których pojawiało się prawie 3 tysiące wiernych. Kilka miesięcy później, 24 czerwca 1984 roku wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny pod budowę świątyni. Ciekawostką jest fakt, że wmurowany kamień węgielny pochodził z grobu Świętego Piotra w Rzymie i został poświęcony przez ówczesnego papieża Jana Pawła II.

W czerwcu 1985 roku rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej dachu oraz budowę plebani. Prace przy budowie kościoła są już prawie na ukończeniu. Ostatecznie kończą się dopiero w 1986 roku. 14 sierpnia 1986 roku nową parafię erygował biskup opolski Alfons Nossol, a już we wrześniu na mocy porozumienia kurii diecezjalnych w Opolu i Katowicach do nowo powstałej parafii Świętej Anny przyłączono kilka bloków mieszkalnych osiedla Arki Bożka, które dotąd należały do parafii Świętego Jana Nepomucena w Bytomiu – Łagiewnikach. 26 listopada biskup Alfons Nossol mianował księdza Antoniego Żelazko pierwszym proboszczem parafii pw. Świętej Anny, zaś 17 grudnia nowy proboszcz odebrał klucze do kościoła z rąk księdza dziekana Huberta Kowola. 20 listopada 1988 roku biskup Nossol dokonał oficjalnej konsekracji kościoła i ołtarza, w którym złożono relikwie Świętej Aurelii i Tymoteusza, męczenników rzymskich. Powstanie i działanie nowej parafii w Bytomiu stało się więc faktem.

Swoją posługę kapłańską ksiądz proboszcz Antoni Żelazko pełnił przez 19 lat, do 6 października 2005 roku. Zastąpił go (od 10 października 2005 r.) obecnie sprawujący urząd proboszcza ksiądz Dariusz Gąska. W czasie tych prawie trzydziestu lat od powstania kościoła w parafii między innymi zaczęto wydawać informator parafialny, zakupiono nowe dzwony, sprowadzono relikwie świętych: siostry Faustyny i ojca Pio, zainstalowano nowe organy, które służą kościołowi do dziś, a także wyremontowano kościół, instalując nowe oświetlenie, drzwi wejściowe oraz odnawiając wnętrze kościoła.

Tomasz Sanecki;

Bytom, 8 czerwca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.