Recenzja książki Dariusza Kupisza „Połock 1579”

Połock„11 sierpnia 1579 r. pod Połockiem stanęła armia Stefana Batorego rozpoczynając dwudziestodniowe oblężenie, zakończone zdobyciem jednej z największych twierdz nad Dźwiną. Był to kulminacyjny moment pierwszej (spośród trzech, jakie miano przeprowadzić za panowania tego władcy) kampanii moskiewskiej. Zdobycie Połocka przez armię polsko-litewską było pierwszym poważnym sukcesem w zmaganiach z Moskwą. Otworzyło drogę do odcięcia Inflant od państwa moskiewskiego i złamania potęgi Iwana IV Groźnego”

Tak o pierwszej kampanii Stefana Batorego przeciwko Moskwie pisze autor publikacji Dariusz Kupisz. Jego praca przede wszystkim ukierunkowana została na przedstawienie losów kampanii połockiej w 1579 roku, ale także na walkach o Inflanty w latach 1575-1578. Autor przybliża czytelnikowi obie walczące ze sobą armie, ich uzbrojenie, formacje i wartość bojową, ale także genezę konfliktu, którym była utrata Połocka w 1563 roku. W dalszej części książki Kupisz skupia się na walkach polsko-moskiewskich o Inflanty w latach 1575-1578, dowodząc, iż mimo sukcesów Batorego pozycja Iwana IV Groźnego w Inflantach była bardzo silna.

Zmieniła to dopiero kampania połocka w 1579 której autor poświęcił aż cztery rozdziały, począwszy od przygotowań do niej, po oblężenie, szturm i zdobycie tej jakże ważnej twierdzy. Dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów wyprawa Stefana Batorego była długo oczekiwanym sukcesem militarnym w starciu z wojskami moskiewskimi. Jak pisze Dariusz Kupisz:

„W kampanii połockiej uwidoczniły się wszystkie talenty Stefana Batorego jako wodza i stratega. Wyprawa poprzedzona została starannymi i metodycznymi przygotowaniami. Nigdy dotąd w dziejach Rzeczypospolitej nie wykorzystano tak znacznych ilości żołnierzy zaciężnych. Włożono znaczny wysiłek w zaopatrzenie wojska w broń, amunicję, żywność i furaż. Zorganizowano efektywnie działające służby pomocnicze, w tym zespół lekarzy i kartografów”

Nie sposób nie zgodzić się z autorem, tym bardziej, że w polskiej historiografii postać Stefana Batorego kojarzona jest z okresem świetności Rzeczpospolitej w Europie. Nie inaczej było w trakcie kampanii połockiej, ale także kolejnych wojen z Moskwą, zakończonych sukcesem polskiego króla.

Polecam pracę Dariusza Kupisza jako ciekawą pozycję poświęconą okresowi kampanii w 1579 roku, której celem było zdobycie ważnej twierdzy, jaką był Połock. Niemniej jednak, książka z pewnością nie wyczerpuje całości materiału dotyczącego tego wydarzenia, które zapoczątkowało kolejne sukcesy w starciu państwa polskiego z Moskwą.

Autor: Dariusz Kupisz:
Tytuł: „Połock 1579”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Rok i miejsce wydania: Warszawa 2014;
Liczba stron: 184;
Cena: 22,40 zł;
Więcej tutaj

Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 1 czerwca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.