Recenzja książki Billa O’Reillego i Martina Dugarda „Zabić Jezusa”

zabic-jezusa-opowiesc-historyczna-b-iext28269453„Zabić Jezusa” to publikacja autorstwa Billa O’Reillego i Martina Dugarda, która w sposób całościowy obrazuje życie i działalność Jezusa Chrystusa na tle stosunków polityczno-społecznych między Rzymianami a prowincjami rzymskimi. O Jezusie napisano już wiele, można byłoby się zastanawiać cóż więcej można napisać o Synu Człowieczym? Wydawałoby się, że będzie to książka jedna z wielu na ten temat, która nie wniesie już niczego nowego w tej kwestii – przecież tak naprawdę trudno zrekonstruować biografię człowieka, który żył ponad 2000 lat temu i był Synem Boga. A jednak, myślę, ze autorom się to udało.

W sposób bardzo interesujący ukazali jak równolegle toczyło się życie w Rzymie i na terenach, na których przyszło żyć Jezusowi. Książka opiera się na szeroko dobranych źródłach: zarówno religijnych jak Ewangelie Św. Marka, Mateusza, Łukasza i Jana po źródła kronikarzy rzymskich jak Kronika Józefa Flawiusza. Wykorzystując teksty źródłowe i dokumenty, autorzy próbują wypełnić białe plamy w życiu Chrystusa.

Mapy, ilustracje i obrazy pozwalają wnikliwie analizować przedstawione dzieje. Dodatkowo w książce znajduje się dużo mało znanych ciekawostek historyczno-religijnych jak choćby ta o tym, iż dopiero w 1854 roku papież Pius IX wydał konstytucję apostolską, zgodnie z którą Maria była czysta i wolna od grzechu od chwili poczęcia. Tego typu informacje również czynią publikację bardzo interesującą a nawet intrygującą pobudzają do myślenia i zadumy.

W efekcie powstała bardzo ciekawa biografia Jezusa Chrystusa, który jest tu przedstawiony przede wszystkim jako postać historyczna, człowiek z krwi i kości. Nie jest to dzieło religijne – Jezus nie jest przedstawiony jako Mesjasz, ale jako człowiek, który swoją filozofią pokoju i miłości zdobył wielu zwolenników, ale i napytał sobie potężnych wrogów. Chrystus żyjąc, dla władz żydowskich jak i rzymskich był jednym z wielu, imię miał bardzo powszechne dla tamtych czasów, był skromnym cieślą, nie wyróżniał się niczym na tle innych ludzi, jego nauczanie nie było w tamtych czasach niczym nadzwyczajnym, gdyż co jakiś czas pojawiał się coraz to nowy prorok głoszący nadejście Mesjasza, lub nawet siebie tytułując takim przydomkiem.

Ale co istotne, autorzy zgodnie potwierdzają, iż o ile życie Zbawiciela było zupełnie proste i zwyczajne, to Jego Śmierć na krzyżu zmieniła wszystko, zapoczątkowała rozwój chrześcijaństwa i to tak naprawdę świadczyło o tym , iż Jezus Chrystus nie był jednym z wielu sobie współczesnych, ale był długo zapowiadanym Mesjaszem. Jezus żył jak człowiek, umarł jak człowiek, bał się śmierci jak człowiek ale był Synem Człowieczym, którego nauki o umiłowaniu bliźnich rozprzestrzeniły się na cały świat.

Autorzy: Bill O’Reille i Martin Dugardal;
Tytuł: Zabić Jezusa;
Wydawca: Wydawnictwo Burda;
Liczba stron: 280;
Cena: 49,90 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 18 maja 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.