Recenzja książki Nikołaja Iwanowa „Zapomniane Ludobójstwo”

Iwanow_ZapomnianeludobojstwoStosunki polsko-rosyjskie, nie licząc okresu komunizmu w Polsce, zawsze były trudne, wręcz czasami nawet wrogie. Historia Rzeczpospolitej to nieustanne konflikty z Rosją, czy to pod berłem carów, czy za czasów Rosji Radzieckiej w 1920 roku. Ten ostatni konflikt szczególnie zapadł w pamięci Józefowi Stalinowi. Wówczas brał on udział w wojnie polsko-rosyjskiej, które celem było przeniesienie rewolucji na Zachód Europy. Przegrana wojsk rosyjskich pod Warszawą i fiasko ofensywy czerwonej rewolucji mściło się najpierw na Polakach mieszkających w granica Związku Radzieckiego, zaś później po klęsce wrześniowej w 1939 na Polakach zamieszkujących tereny wcielone do ZSRR.

Prześladowania Polaków przez Rosjan bez wątpienia wiążą się z osobą Józefa Stalina. To przecież on jest odpowiedzialny bezpośrednio za zamordowanie polskich oficerów w Katyniu. Jego podpis po rozkazem, którego efektem była męczeńska śmierć polskich żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz urzędników, do dziś jest dla nas – Polaków niezrozumiała i wzbudzająca emocje. Mało kto jednak wie, że kolejne ludobójstwo Stalin popełnił na mniejszości polskiej zamieszkującej Związek Radziecki w okresie międzywojennym! Tą kwestię, stanowiącą kolejną kość niezgody pomiędzy naszymi narodami szczegółowo przeanalizował rosyjski historyk – Nikołaj Iwanow. Publikacja „Zapomniane Ludobójstwo” to kolejna wstrząsająca historia faktów, w których autor przedstawia bezsensowną walkę z Polakami. Walkę prowadzoną przez Józefa Stalina, której celem było zniszczenie polskiej mniejszości w imię absurdalnych i niedorzecznych idei wodza Związku Radzieckiego.

W publikacji rosyjski historyk przytacza wielokrotnie cytaty, które mają nam uświadomić czym kierowali się radzieccy przywódcy prowadząc politykę niszczenia nie tylko mniejszości polskiej, ale także innych narodów:

„Bardzo dobrze. Kopcie i czyści nadal ten polsko-szpiegowski brud. Niszczcie go w interesie Związku Radzieckiego” – notatka Józefa Stalina na stronie tytułowej raportu ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa o postępach w przeprowadzaniu operacji polskiej.

„Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 roku – to mniej więcej to samo,
co być Żydem w III Rzeszy” – Helena Trybel, świadek ludobójstwa.

Nikołaj Iwanow podzielił niniejszą publikację na trzy części, w których podejmuje /każde z osobna/ zagadnienia dotyczące obecności Polaków w Związku Radzieckiego, życia w ciągłym strachu przed aresztowaniem i zesłaniem na Sybir oraz tzw. „Operację Polska” podejmującej temat niszczenia polskiej kultury, społeczeństwa i codziennego życia poza granicami Polski. Rosyjski historyk wskazuje jednoznacznie, że wodzowie Związku Radzieckiego już po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej i podpisaniu traktatu w Rydze w 1922 roku stosowali wobec Polaków represje. Ci Polacy, którzy próbowali korzystać z postanowień traktatu ryskiego dotyczących swobód obywatelskich bardzo szybko przekonali się, jak Rosjanie rozumieją zapisy w traktacie. Jak pokazuje w swojej publikacji Nikołaj Iwanow walka z polskością i Polakami zamieszkującymi Związek Radziecki trwała na każdym polu. Największa eskalacja terroru wobec Polaków została opisana w rozdziale „Operacja Polska”. W niej rosyjski historyk krok po kroku przedstawia podjęte przez Stalina dzieło terroru, w którym ofiarami padło prawie 140 tysięcy Polaków, z czego trzydzieści tysięcy zostało przymusowo przesiedlonych, zaś ponad 110 tysięcy zamordowano. Działania prowadzone przez Rosjan wobec Polaków były dla nich wzorcem do podjętych później akcji wobec innych narodowości zamieszkujących Związek Radziecki. Autor w swojej książce ukazuje nam także powody, dla których Stalin podjął decyzję o rozpoczętej akcji przeciwko Polakom zamieszkującym Związek Radziecki. Czy była to zemsta za 1920 roku, czy awersja wodza ZSRR wobec narodu polskiego, a może próba pokazania wszystkim, jaką władzą dysponuje Józef Stalin? Wyjaśnienie znajduje się w książce Nikołaja Iwanowa.

O tym, co działo się w końcówce lat trzydziestych XX wieku w Związku Radzieckiego wobec mniejszości polskiej milczano nawet po wojnie. W okresie komunizmu zarówno sprawa zbrodni katyńskiej, jak również przesiedleń i mordów na Polakach w ZSRR była tematem tabu. Dopiero w wolnej Polsce, gdzie zachowane zostały dane i wciąż żyli świadkowie tamtych wydarzeń możliwe było odtworzenie historii. Jedną z nich była Helena Trybel, która powiedziała:

„Być Polakiem w Związku Radzieckim w 1938 roku – to mniej więcej to samo, co być Żydem w III rzeszy”

Z kolei Józef Stalin mówił:
„Kopcie i czyście nadal ten polsko-szpiegowski brud. Niszczcie go w interesie Związku Sowieckiego”

Te słowa świadczą o bezwzględności Józefa Stalina nie tylko wobec Polaków, bo postępował on tak samo z innymi narodowościami, jak również z Rosjanami. Zbrodnie te nie zostały nigdy rozliczone, jednak dzięki publikacji Nikołaja Iwanowa, czytelnik dowiaduje się o ludobójstwie, jakie Stalin prowadził wobec polskiego narodu. Jak wskazuje w swojej pracy rosyjski historyk Polacy ucierpieli zarówno jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, jak również później, kiedy w Katyniu rozstrzelano polskich oficerów. Dlaczego taką politykę prowadził Stalin i jego poplecznicy wobec Polaków? Czym się kierowali i jak próbowali to ukryć? Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź w publikacji Iwanowa. Naprawdę warto ją przeczytać!!!

Książka rosyjskiego historyka została opatrzona także dodatkami, w których poruszono między innymi kwestie: opinii historyków wobec „Operacji polskiej”, kontrowersje wokół liczebności „Polaków na łasce Stalina”, przedstawiając rzetelną krytykę źródeł statystycznych oraz kwestię tzw. „Biur polskich”, czyli nieznanej karty w historii polskiego komunizmu.

Warto także wspomnieć o bardzo dobrze dobranej bibliografii, do której należy zaliczyć między innymi: dane źródłowe z archiwaliów polskich, rosyjskich, białoruskich, ukraińskich oraz pamiętniki, wspomnienia i najnowsze opracowania.

Prof. Nikołaj Iwanow – rosyjski historyk od lat 80. mieszkający i pracujący w Polsce. O sprawie „Operacji polskiej” pisał już na początku lat 90. w książce „Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939”.

Autor: Nikołaj Iwanow;
Tytuł: „Zapomniane Ludobójstwo”’
Wydawca: Wydawnictwo Znak;
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014;
Liczba stron: 445;
Cena: 39,92 zł;

Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 27 kwietnia 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.