Recenzja książki Nicolausa von Belowa „Byłem adiutantem Hitlera”

5820Publikacje osób bezpośrednio mających związek z Adolfem Hitlerem zawsze wywołując sensację. Wielu współpracowników Führera wydało po wojnie wspomnienia, w których każdy na swój sposób opisywał zarówno wojenne wydarzenia, jak też to co działo się w ostatnich dniach w Kancelarii Rzeszy Niemieckiej, gdzie 30 kwietnia 1945 prawdopodobnie popełnił samobójstwo Adolf Hitler!

Nie inaczej jest także ze wspomnieniami adiutanta z ramienia Luftwaffe do Adiutantury Wehrmachtu przy Adolfie Hitlerze – Nicolausa von Belowa. W swoich wspomnieniach opisuje nie tylko jak doszedł do swojego stanowiska, ale przede wszystkim bezpośrednie relacje z Adolfem Hitlerem i innymi wysokimi dostojnikami III Rzeszy Niemieckiej. Można śmiało powiedzieć, że wspomnienia Belowa to krótka historia II wojny światowej oczami niemieckiego oficera. Pułkownik Below wspomnienia rozpoczął od początków swojej służby i kariery, kiedy to z ramienia Luftwaffe został mianowany adiutantem Adolfa Hitlera. Od tej pory jak pisze w swojej publikacji niemiecki oficer miał nie tylko dostęp do wodza Rzeszy Niemieckiej, ale także spotykał się z najważniejszymi osobistościami świata polityki, dzięki czemu miał o wiele większą wiedzę o bieżących sprawach dotyczących prowadzenia polityki zagranicznej i wojny.

Below wspomina najważniejsze wydarzenia od objęcia władzy w Niemczech przez Hitlera, poprzez jego triumfy z lat 1938-1941, aż po powolny upadek w 1945 roku. Dzięki relacjom pułkownika Belowa poznajemy między innymi stanowisko władz niemieckim w stosunku do swych wrogów – Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i wreszcie Związku Radzieckiego. Autor skupiając się na najważniejszych wydarzeniach z historii Niemiec, jak np. sojuszu niemiecko-radzieckim z sierpnia 1939 roku ukazuje czytelnikowi jak do niego doszło, stosunek do Polaków, a także powody zawarcia sojuszu z wrogiem Rzeszy – komunistyczną Rosją Radziecką. Tak samo Below wspomina politykę i działania wobec Czechosłowacji, pisząc:

„W odniesieniu do Czechosłowacji Hitlerowi chodziło o swobody dla Niemców sudeckich i o sprzymierzenie się z Niemcami. Wszelka możliwość, w Czechosłowacji mogłoby się usadowić jakieś inne mocarstwo europejskie, musiała zostać wykluczona. Pracowity naród czeski ma dostarczać Niemcom środków żywności i materiału na zbrojenia. Te cele Hitler w marcu 1939 roku osiągnął”

Autor wspomnień relacjonuje w nich nie tylko prowadzenie polityki zagranicznej przez Niemców, ale także sytuację wewnętrzną w Rzeszy, konflikty personalne, stosunki pomiędzy Hitlerem, Göringiem, Himmlerem, Goebbelsem i Hessem oraz sytuację militarną w Niemczech. Na tym tle Below opisuje także swoje zadania jako adiutant z ramienia Luftwaffe w Adiutanturze Wehrmachtu przy Adolfie Hitlerze. Autor wspomina swoje relacje z przełożonymi, współpracownikami oraz nie zapomina także o swojej rodzinie. Najważniejsze są jednak relacje pułkownika von Belowa dotyczące przygotowań do rozpoczęcia wojny, która miała zmienić losy Niemców i dać im nie tylko zwycięstwo, ale panowanie nad Europą.

Wspomnienia wojenne to najciekawsza część publikacji Belowa. Autor krok po kroku opisuje niemiecki zwycięstwa na wschodzie i zachodzie Europy. Podobnie, jak w przypadku wielu innych oficerów niemieckich, także i płk. Below wierzył w Adolfa Hitlera i podchodził bezkrytycznie do wszystkich decyzji, jakie podejmował Führer III Rzeszy Niemieckiej. Below pisze:

„Pełniłem swoją służbę jako adiutant Hitlera już sześć lat i widziałem, że jego zaufanie do mnie stale się zwiększało. Było więc dla mnie niemożliwością obrócić się przeciwko Hitlerowi. Byłem zdecydowany pełnić dalej moje obowiązki bez względu na to, co się zdarzy…”

Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy Wehrmacht zaczął ponosić klęski na froncie wschodnim. Najpierw przyszedł Stalingrad, zaś później klęską na Łuku Kurskim. Porażki Niemcy zaczęli ponosić w Afryce Północnej oraz po lądowaniu aliantów na Sycylii w 1943 roku. Autor relacjonuje w swoich wspomnieniach między innymi kwestię separatystycznego pokoju z Rosją, ale także zwraca uwagę na wpływ Hitlera na niemieckich generałów i feldmarszałków, co znakomicie jest pokazane w czasie kryzysowej zimy dla Wehrmachtu w 1942 roku, pisząc:

„W nocy z 30 na 31 grudnia Hitler prowadził przez ponad dwie godziny rozmowę telefoniczną z Klugem. Ten chciał cofnąć front w pasie grupy armii o 35 km. Hitler to odrzucił i raz jeszcze przykazał nie cofać się ani o krok. Nie ulega wątpliwości, że tym oto sposobem Hitler uratował sytuację…”

Autor odnosi się nie tylko do spraw politycznych i militarnych, ale podejmuje także temat zagłady Żydów. Jak pisze Nicolaus von Below nie wiedział on ani o konferencji w Wannsee, ani o powstających obozach zagłady na wschodzie, gdzie mordowano niewinnych ludzi. Kwestię tę pozostawiam do oceny czytelnikom, którzy sięgną po tą publikację. Ja szczerze mam wielkie wątpliwości, czy płk. von Below mający tak szerokie kontakty, bliskość Hitlera i najwyższych dostojników państwowych nie miał żadnych sygnałów odnośnie tego, co działo się na Wschodzie Europy.

Ciekawe czytelnikowi powinny się wydać także rozdziały poświęcone zamachowi na Hitlera z 20 lipca1944 roku oraz ostatnich dni Adolfa Hitlera w bunkrze w Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Below opisuje sytuację, jak wyglądało w ostatnich dniach życia Führera, wykonanie wyroku na Hermanie Fegeleinie, kwestie próby przejęcia władzy przez Göringa i Himmlera, a także swoją ucieczkę z Berlina i próbę ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości. To się jednak płk. von Belowi nie udało. Został aresztowany w styczniu 1946 roku, by wyjść na wolność w 1948 roku.

Pułownik Nicolaus von Below będący adiutantem Hitlera od 1937 do 1945 roku spisał swoje wspomnienia z pełnionej służby z wielką dokładnością co do dat, wydarzeń i osób w nich biorących. Dzięki temu wspomnienia adiutanta Hitlera to kolejne bezcenne źródło o historii III Rzeszy Niemieckiej, Adolfie Hitlerze i ostatnich dniach Niemiec, które rzuciły światu wyzwanie i zostały zniszczone przez armie alianckie.

Autor: Nicolaus von Below;
Tytuł: „Byłem adiutantem Hitlera”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Rok i miejsce wydania: Warszawa 2012;
Liczba stron: 535;
Cena: 28 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 9 marca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.