Recenzja książki Leszka Adamczewskiego i Pawła Piątkiewicza „Podziemny Skarbiec Rzeszy. Tajemnice Fortyfikacji Międzyrzeckich”

Podziemny-skarbiec-RzeszyLeszek Adamczewski we współpracy z eksploratorem Pawłem Piątkiewiczem odkrywają przez nami kolejne tajemnice III Rzeszy Niemieckiej. Tym razem jest to Międzyrzecki Rejon Umocniony, w którym naziści mieli ukrywać skarby zrabowane z poznańskich muzeów oraz być może nawet sławną Bursztynową Komnatę!

Czytelnika może zmylić nieco podtytuł publikacji, bowiem książka nie została w całości poświęcona tylko Międzyrzeckiemu Rejonowi Umocnionemu, ale głównie polskich skarbom, które rabowali podczas II wojny światowej Niemcy i ukrywali w MRU. Autorzy zaprezentowali na podstawie relacji świadków, dostępnych archiwów oraz opracowań książkowych historię polskich skarbów i naszego narodowego dziedzictwa kulturowego, które Niemcy grabili od pierwszych dni okupacji w 1939 roku, pisząc:

„Udało nam się bowiem dotrzeć do nierzadko bardzo szczegółowych relacji i utajnionych lub zapomnianych do niedawna dokumentów, które uzupełnią naszą wiedzę o ten mało znany epizod z ostatnich miesięcy drugiej wojny światowej w Europie”

Na kartach niniejszej książki Adamczewski i Piątkiewicz poruszyli tematy związane z polityką władz niemieckich w Kraju Warty odnośnie polskich dóbr kultury, rabunku najcenniejszych skarbów kultury polskiej, próby ich ukrycia, a także to, co działo się z nimi po zajęciu Wielkopolski przez wojska sowieckie. W 1945 roku Sowieci rozgromili Rzeszę Niemiecką, a w ich ręce wpadły skarby polskiej kultury, które Niemcom nie udało się wywieźć w głąb Rzeszy.

Na łamach tej publikacji poznamy tajemnicę skrywane w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, historię jego budowy, wykorzystania przez władze niemieckie, a także to, co tam znaleźli Rosjanie po zajęciu tego obszaru. Autorzy próbują odpowiedzieć także na pytanie, jak władze nazistowskie próbowały zagarnąć polskie skarby, głównie z Poznania, ale także z Łodzi i między innymi cenną kolekcję waz głuchowskich rodu Czartoryskich. Niemcy rabując w podbitych krajach muzea, kościoły oraz prywatne kolekcje dzieł sztuki i innych skarbów kulturalnych próbowali je w ostatnim okresie wojny ukryć za wszelką cenę. Miejsca ukrycia wielu skarbów zrabowanych przez nazistów do dziś nie odnaleziono, jednak te które udało się znaleźć zarówno wojskom amerykańsko-brytyjskim, jak i radzieckim kryły skarby, których wartość szacowano na miliony dolarów! Naziści próbując ukryć zrabowane skarby umieszczali je w wydrążonych sztolniach masywów górskich, kopalniach oraz fortyfikacjach, jak to było w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym.

Autorzy krok po kroku odtwarzają jakie i skąd rabowano skarby kultury polskiej, gdzie je wywożono i ukrywano oraz co zrobili z nimi Rosjanie w 1945 roku. Dowiadujemy się między innymi o próbach prywatnego zagarnięcia przez najwyższych dostojników Rzeszy Niemieckiej polskich skarbów między innymi z Muzeum Wielkopolskiego i prywatnego zbioru waz greckich i egipskich rodu Czartoryskich, a także o specjalnych radzieckich Brygadach Trofiejnych, którym celem było zdobycie i wywiezienie co cenniejszych skarbów do Rosji. Część z wywiezionych skarbów kultury polskiej powróciło do Polski w 1956 roku, jednak wiele z nich wciąż pozostało w Rosji, a także innych byłych republikach Związku Radzieckiego, jak na Łotwie, czy w dalekim Turkmenistanie.

Publikacja dziennikarza i historyka Leszka Adamczewskiego we współpracy z eksploratorem Pawłem Piątkiewiczem to kolejna pozycja książkowa podejmująca temat tajemnic II wojny światowej na ziemiach polskich. Tym razem autorzy podjęli temat Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i ukrywanych tam skarbów oraz tajemnic tej potężnej fortyfikacji, którą zbudowano w Niemczech w obawie przez polskimi wojskami, będącymi na początku lat trzydziestych XX wieku realną siłą, z którą Niemcy musiały się wówczas liczyć. Polecam każdemu historykowi oraz poszukiwaczom zagadek II wojny światowej kolejną ciekawą pracę Wydawnictwa Replika. Przy książkach Adamczewskiego żaden czytelnik nie będzie się nudził. Tak jest także i w tym przypadku.

Autor: Leszek Adamczewski;
Tytuł: Podziemny Skarbiec Rzeszy. Tajemnice Fortyfikacji Międzyrzeckich”
Wydawca: Wydawnictwo Replika;
Rok i miejsce wydania; Zakrzewo 2013 roku;
Liczba stron: 192;
Cena: 29,90 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 9 marca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.