Recenzja książki Urszuli Borkowskiej „Dynastia Jagiellonów w Polsce”

dynastia-jagiellonw-w-polsce_102687„Porównując mapę Polski piastowsko-andegaweńskiej w XIV w. – monarchii bez Pomorza i Śląska, a nawet bez Rusi przyłączonej przez Ludwika do Węgier, pozbawionej dostępu do morza przez ekspansję krzyżacką – z mapą monarchii Jagiellonów: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, rozciągającą się na ogromnych obszarach między Bałtykiem a Morzem Czarnym, od granic Marchii Brandenburskiej do granic Moskwy – widzimy rzeczywiście olbrzymią różnicę. Wiadomo, że sama wielkość terytorium nie przedkłada się automatycznie na znaczenie państwa. Ale okres rządów Jagiellonów przynosił ich krajom coraz lepszą pozycję w Europie, a sama dynastia, rządząca na przełomie XV i XVI wieku całym środkowoeuropejskim obszarem, wyrosła do rzędu największych wówczas panujących rodów”

Tak w zakończeniu podsumowuje panowanie dynastii Jagiellonów nie tylko w Polsce autorka publikacji „Dynastia Jagiellonów w Polsce” Urszula Borkowska. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swojej pracy podjęła się nie tylko opisania dziejów politycznych Polski pod rządami Jagiellonów, ale także charakterystyki dworu, urzędów, siedzib królewskich, kultury, ustroju, a także codziennego życia członków rodziny królewskiej. To sprawa, że praca Urszuli Borkowskiej stanowi szczegółowe kompendium wiedzy o dynastii Jagiellonów w Polsce, która objęła rządy w Królestwie Polskim – dość słabym i zagrożonym ekspansją Zakonu Krzyżackiego, a zostawiła po sobie kraj będący jednym z największych w Europie, z którym każdy musiał się liczyć na arenie międzynarodowej.

Autorka pracy wyjaśnia jak doszło do tej metamorfozy i co sprawiło, że Jagiellonowie potrafili z Polski uczynić potęgę militarną, gospodarczą i kulturalną. W pierwszej części Borkowska wprowadza nas w meandry polityki Jagiellonów, panujący w Polsce ustrój oraz kulturę. Kolejna część poświęcona została organizacji dworu królewskiego i książęcego, w której znajdziemy informacje dotyczące między innymi: urzędów państwowych, królewskich siedzib, podróży po kraju, a także osób na usługach dworu i ich zadań szczegółowo określonych przez najwyższych dostojników państwowych.

Ostatnia, trzecia część jest wyjątkowo interesująca. O codziennym życiu, przywarach, przyzwyczajeniach, rozrywce oraz edukacji władców w wielu publikacjach, dotyczących poszczególnych rodów, nie znajdziemy takich informacji. Profesor Urszula Borkowska podjęła się tego zadania prezentując powyższe zagadnienia w sposób bardzo ciekawy i przejrzysty. Rozdział „Władcy i ich rodziny” zawiera szereg informacji między innymi na temat: garderoby bądź zwyczajów łowieckich i kulinarnych królów, ale również edukacji, zaangażowania w sprawy religii i wiary oraz mecenatu roztaczanego nad artystami i myślicielami ówczesnej doby. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w końcowej części Borkowska zawarła biografie wszystkich członków rodu Jagiellonów zestawiając je z informacjami dotyczącymi związków małżeńskich, polityki, wojskowości, kultury, edukacji oraz religii.

W publikacji oprócz biografii członków rodu Jagiellonów znajdziemy także mapy obejmujące zasięg panowania Jagiellonów w Europie, drzewo genealogiczne poszczególnych gałęzi rodu, a także ciekawe ilustracje obrazujące panowanie dynastii, która odegrała w Europie kluczową rolę w XV i XVI wieku.

Ujmując całą publikację Urszuli Borkowskiej należy podkreślić dokładność z jaką odtworzyła dzieje dynastii Jagiellonów. W swojej pracy zawarły wszystko co można opowiedzieć o losach tego rodu, który przez prawie dwieście lat panował w Polsce. Ponadto autorka odnosi się także do krytyki kronikarzy dynastii Jagiellonów, w tym Jana Długosza oraz historyków i pisarzy negujących pozytywny wpływ Jagiellonów na rozwój Królestwa Polskiego i zachodzących wówczas zmian w naszym państwie. Tym samym publikacja Borkowskiej zasługuje na szczególne uznanie i polecenie nie tylko studentom historii, ale wszystkim, którzy interesują się dziejami naszej ojczyzny!

Urszula Borkowska – profesor historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii, zajmuje się badaniem historii średniowiecza oraz dziejów wczesnonowożytnych, w szczególności zaś kultury religijnej owego okresu oraz dziejów dynastii jagiellońskiej. Jest autorką takich publikacji historycznych jak: Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku) oraz Treści ideowe w dziełach Jana Długosza.

Autor: Urszula Borkowska;
Tytuł: Dynastia Jagiellonów w Polsce;
Wydawca: Wydawnictwo PWN;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012;
Liczba stron: 630;
Cena: 48,70 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 23 lutego 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.