Recenzja książki Davida Remnicka „Grobowiec Lenina”. Ostatnie Dni Radzieckiego Imperium”

grobowieclenina„Trudno nie doceniać wydarzeń z lat 1989-1991. Komunistyczna ideologia, radzieckie państwo i stare imperium przestały istnieć i nie ma rzeczywistego powodu, by bać się ich powrotu. Niemniej poczucie końca – nagłego i szczęśliwego zakończenia – jest złudzeniem, w które od wielu lat nikt nie wierzy”

David Remnick – redaktor naczelny magazynu „The New Yorker”, jako moskiewski korespondent „The Washington Post” relacjonował wydarzenia w czasie radzieckiej pierestrojki, która doprowadziła nie tylko do upadku Michaiła Gorbaczowa, ale rozpadu Związku Radzieckiego. Zaletą książki Remnicka, za którą amerykański dziennikarz otrzymał w 1994 roku nagrodę Pulitzera, jest ukazanie Rosji z każdej strony – są tutaj zarówno relacje zwolenników, jak i przeciwników systemu komunistycznego, tych, którzy przeżyli stalinowski system obozów pracy oraz zwykłych obywateli, którzy starają się po prostu przeżyć w okresie gwałtownych zmian, jakie zachodziły w latach osiemdziesiątych w Rosji.

Dla historyka publikacja Remnicka to niewątpliwie jedno z najcenniejszych źródeł dotyczących ostatnich dni wielkiego imperium, jakim był Związek Radziecki. Kraj, który przez lata współdecydował o losach świata zaczął chylić się ku upadkowi, nie tylko nie wytrzymując wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim stając się gospodarczym „trupem”. Autor ukazuje nam także rozbite społeczeństwo radzieckiego kolosa na glinianych nogach. W końcu lat osiemdziesiątych XX wieku część ludzi czuła się po prostu zagubiona. Pogarszająca się gospodarka, mająca wpływ na codzienne życie Rosjan, próba szukania odpowiedzi jaka jest tego przyczyna, wciąż istniejący kult Stalina – zbawcy narodu, którego wyraźnie brakowało Rosjanom w trudnych chwilach i wreszcie wielki strach przed przyszłością, w której coraz bardziej pojawiała się opcja nieuniknionego upadku Imperium Radzieckiego.

W swojej pracy autor skupia się także na postaci Michaiła Gorbaczowa. Przywódca Związku Radzieckiego zupełnie inaczej wypada jednak na kartach książki Davida Remnicka. Tutaj twórca Pierestrojki w oczach autora nie jest pozytywną postacią, wręcz przeciwnie z relacji autora ukazuje się obraz przywódcy, który swoimi nieudolnymi rządami i decyzjami przyczynił się do upadku Związku Radzieckiego. Bezpośrednie relacje autora z wydarzeń, które miały kluczowy wpływ na sytuację w Rosji, ukazanie najważniejszych postaci lat osiemdziesiątych XX wieku – Michaiła Gorbaczowa, Borysa Jelcyna, Aleksandra Jakowlewa i Eduarda Szewardnadze, a także szczegółowa analiza upadku systemu komunistycznego to z pewnością najważniejsze atuty książki Remnicka. Publikacji, która jest doskonałym źródłem o wydarzeniach, które zmieniły Rosję, Europę i miały także kluczowy wpływ na to co działo się wówczas na świecie.

Dawid Remnick z bliska obserwował każdy przejaw agonii sowieckiego imperium. „Grobowiec Lenina” to niezwykłe połączenie przenikliwej analizy i brawurowego reportażu, którego bohaterami są zarówno górnicy na Syberii, jak i ostatni żyjący zausznicy Stalina czy Michaił Gorbaczow oraz Borys Jelcyn. Dzięki tej lekturze czytelnikowi łatwiej uda się zrozumieć przyczyny upadku wielkiego imperium oraz zrozumieć, czym jest Rosja dzisiaj i dlaczego za rządów Władimira Putina Rosjanie tak dążą do odrodzenia swojej potęgi i wpływów na świecie.

David Remnick jest redaktorem naczelnym prestiżowego magazynu „The New Yorker” i jednym z najbardziej wpływowych dziennikarzy Ameryki. Swoją karierę rozpoczynał w „The Washington Post”. Był jej moskiewskim korespondentem w latach pierestrojki, dzięki czemu powstała książka „Grobowiec Lenina”. W 1994 roku Remnick otrzymał za nią nagrodę Pulitzera, a magazyn „Time” uznał ją za najważniejszy tytuł roku.

Autor: David Remnick;
Tytuł: Grobowiec Lenina;
Wydawca: Wydawnictwo AGORA S.A.;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014;
Liczba stron: 616;
Cena: 59,99 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 16 lutego 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.