Recenzja książki Bohdana Urbankowskiego „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg”

jozef-pilsudski-marzyciel-i-strateg-212x300Na rynku wydawniczym znane są biografie Józefa Piłsudskiego autorstwa Andrzeja Garlickiego, Włodzimierza Suleji czy Zbigniewa Wójcika. Pod koniec 2014 roku ukazała się jednak kolejna publikacja poświęcona Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu autorstwa Bohdana Urbankowskiego. Dość krótko podsumował ją profesor Wacław Jędrzejewicz, który po jej przeczytaniu napisał:

„Przez najbliższych pięćdziesiąt lat będzie to najlepsza książka o Piłsudskim”

Ja po dokładnej analizie książki Urbankowskiego podpisuje się „oboma” rękami pod tym, co powiedział o niej profesor Jędrzejewicz. Biografia Marszałka Polski może początkowo przerazić czytelnika swoją objętością, bowiem ma ponad tysiąc stron. Z drugiej strony jednak kiedy się zastanowimy, dochodzimy do wniosku, że tak burzliwe życie Piłsudskiego, jego dokonania i przede wszystkim okres w którym żył i działał zasługują na dokładny opis i szczegółowe podejście do tematu. Praca Urbankowskiego to swoiste kompendium wiedzy od czasów carskich, przez I wojnę światową, rodzącą się w bólach Rzeczpospolitą aż po rządy demokratyczne, przewrót majowy i rządy sanacji.

Książka nie ma jednak układu chronologicznego. Najbardziej odpowiada temu pierwszy z trzech rozdziałów. Poświęcony on został Marszałkowi Piłsudskiemu począwszy od jego lat dziecięcych aż do śmierci w 1935 roku, która zamknęła jeden z rozdziałów krótkiej historii II Rzeczpospolitej Polskiej. W tej części poruszone zostały przez autora takie kwestie jak: działalność Piłsudskiego jako twórcy państwa podziemnego, organizatora Legionów, a także najważniejszy etap w jego życiu – walka o granice i utrzymanie niepodległości Polski.

Kolejne dwie części „Romantyzm celów, pozytywizm środków” i „Filozofia czynu” Bohdan Urbankowski szczegółowo poświęcił ideom, jakim przyświecały Piłsudskiemu, jego światopoglądowi oraz poglądom na politykę zagraniczną i sposób jej prowadzenia. Tutaj autor podjął kwestię oceny Rosji i Niemiec w oczach Józefa Piłsudskiego, organizację własnych sił, które umożliwiły mu zdobycie władzy, ale także opisuje dwie ważne w politycznej działalności marszałka idee – federacjonizm i prometeizm. Autor podjął się na łamach swojej publikacji także opisu światopoglądu Piłsudskiego. Z jednej strony dowiemy się, że Marszałek Józef Piłsudski był romantykiem, zaś z drugiej twardym człowiekiem, który musiał się zmierzyć z otaczającą go rzeczywistością i niejednokrotnie, wbrew sobie dostosować się do niej.

Autor podejmując się napisania tej pracy ukazał nam człowieka z krwi i kości. Od bojownika o sprawę polską po twórcę niepodległego państwa polskiego, które było najpierw jego marzeniem, by później, kiedy nadarzyła się okazja, zostało urzeczywistnione. Urbankowski dzieląc swoją pracę miał na celu przedstawienie nam swoistej biografii Marszałka Piłsudskiego, ale także jego marzeń, idei i poglądów. To wszystko zostało ukazane na tle otaczającego Piłsudskiego świata polityki, która nieodzownie towarzyszyła bohaterowi tej książki do końca jego życia. Dodatkowym atutem pracy są wkładki zdjęciowe, mapy, ilustracje i mapy. Ponadto Urbankowski, co zauważy każdy z czytelników, doskonale zaznajomił się z pracami poświęconymi Piłsudskiemu, co tylko potwierdza fakt, że praca ta godna jest polecenia i jak możemy przeczytać w jej opisie:

„Dziś z kolei książka Urbankowskiego nie traci na aktualności, stanowiąc przeciwwagę dla kolejnej, swoistej mody na bezpardonową krytykę marszałka i kręgu jego współpracowników”

Dla historyka to praca obowiązkowa, zaś każdy kto interesuje się historią Polski oraz biografią Józefa Piłsudskiego zachęcam do jej lektury. Na ponad tysiącu stron Bohdan Urbankowski przedstawił nam cały życiorys Marszałka Piłsudskiego, nie zapominając o sferze osobistej, religijnej i jego codziennym życiu.

O Autorze: Bohdan Urbankowski – poeta, filozof, dramaturg, twórca ruchu Nowego Romantyzmu. W latach 1992-2000 prezes Warszawskiego Oddziału Odnowionego Związku Literatów Polskich. Przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków, kierownik działu kultury „Gazety Polskiej”. Laureat wielu nagród literackich (im. Juliusza Słowackiego, im. Cypriana Kamila Norwida, im. Georga Trakla) i najważniejszej z nagród dziennikarskich – Lauru SDP (2013). W czasach PRL inwigilowany przez SB (jako figurant „Romantyk”) i wielokrotnie usuwany z pracy. Był współredaktorem wielu pism i wydawnictw podziemnych. Odznaczony medalem NSZZ „Solidarność” za zasługi w walce o „Niepodległość Polski i Prawa Człowieka”. Jest także kawalerem orderu Polonia Mater Nostra Est i Srebrnego Krzyża KPN. Ma w dorobku liczne zbiory poezji i dramatów, powieść Fraktale, rozprawy z dziejów polskiej filozofii (Myśl romantyczna, Absurd – ironia – czyn, Kierunki poszukiwań), szkice z tajnej historii Polaków Pierścień Gygesa, a także monografie: Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Karola Wojtyły i Zbigniewa Herberta.

Autor: Bohdan Urbankowski;
Tytuł: „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg”;
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2014;
Liczba stron: 1024;
Cena: 52,50 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 12 stycznia 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.