Recenzja książki Marka Koprowskiego „Inna Ukraina. Zakarpacie – tu się zaczyna i kończy Europa”

Marek Koprowski – dziennikarz i historyk zajmujący się przede wszystkim tematyką wschodnią i losami Polaków na Wschodzie, tym razem podjął temat Zakarpacia na Ukrainie. Autor już na wstępie zaznacza, że jego praca powstała przed tragicznymi wydarzeniami, do jakich doszło w 2014 roku na Ukrainie. Koprowski pisze:

„Ukraina dopiero wtedy stanie się pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskiej, gdy będzie przestrzegać praw mniejszości narodowych, zamieszkujących na jej terenie, a nie dążyć do państwa monoetnicznego i przymusowej asymilacji nie-Ukraińców”

To, co dzieje się na wschodniej Ukrainie, gdzie w rejonie Donbasu doszło do zbuntowania się ludności prorosyjskiej, prowadzi nieuchronnie do rozpadu tego wielokulturowego państwa w Europie. Patrząc więc na tematykę książki Koprowskiego, poświęconej Zakarpaciu, gdzie mieszka aż 35 narodowości, nasuwa się bardzo ważne pytanie. Czy także Zakarpacie nie stanie się w przyszłości punktem zapalnym na Ukrainie?

Zakarpacie będące regionem w zachodniej Ukrainy na pograniczu Polski, Węgier, Słowacji i Rumunii zamieszkałe jest przez ludność wschodniosłowiańską. Teren ten będący najpierw częścią Królestwa Węgier, potem cesarstwa Austro-Węgierskiego, zaś po I wojnie światowej Czechosłowacji. W 1945 roku wpadł w ręce Związku Radzieckiego, a po jego upadku przypadł niepodległej Ukrainie.
Marek Koprowski pisze:

„Niektórzy mieszkańcy Zakarpacia nazywają swoją krainę Szwajcarią w Karpatach, i coś w tym jest. Cztery piąte terytorium obwodu zakarpackiego Ukrainy, liczącego 12 800 km2 powierzchni, zajmują góry”

Zakarpacie patrząc na to, co dzieje się we wschodniej Ukrainie staje się dzisiaj dla tego państwa problemem politycznym. Ukraina stojąc w obliczu ratowania swej integralności terytorialnej musi pamiętać, że Zakarpacie będące częścią Węgier i Słowacji jest z pewnością łakomym „kąskiem”. Marek Koprowski w swojej publikacji nie wchodzi jednak w bieżące sprawy polityczne, lecz przede wszystkim stara się ukazać, jak wygląda Zakarpacie, jak tam się żyje, jej wielokulturowość, bogactwo, ale także problemy społeczne i kulturowe.

Publikacja Koprowskiego przede wszystkim skupia się jednak na ukazaniu bardzo trudnej i zawiłej historii Zakarpacia. Autor podejmuje tutaj problemy sowietyzacji tego regionu, prześladowania mniejszości narodowych, wpływów między innymi władz Czechosłowacji i Związku Radzieckiego na kwestie religijne, a także kwestię zwalczania kościoła grekokatolickiego przez kościół prawosławny.

Koprowski porusza w swojej publikacji także temat, który do dziś wzbudza napięcia na Ukrainie – kwestię Rusinów. Kiedy w 2008 roku Rada Obwodu Zakarpackiego uznała Rusinów za mniejszość narodową wywołało to wściekłość ukraińskich nacjonalistów. Autor tą kwestię w swojej publikacji porusza dość często. Nacjonalizm, niechęć do mniejszości narodowych, których nie brakuje na Zakarpaciu i samej Ukrainie, z pewnością są dla tego kraju poważnym zagrożeniem. Widzimy to przecież na wschodzie Ukrainy, gdzie mniejszość rosyjska próbuje utworzyć własne, niezależne państwo.

Publikacja Marka Koprowskiego to nie tylko dla historyków, ale także miłośników kultury ukraińskiej znakomita lektura. Dzięki niej poznajemy i odkrywamy na nowo jedną z najpiękniejszych krain na Ukrainie – Zakarpacie. Kultura, religia, społeczeństwo, historia, mniejszości narodowe, ale także konflikty, spory narodowościowe, a także wszechobecna polityka, nie zawsze sprzyjająca mniejszych narodom. Książka opatrzona została ciekawymi fotografiami, jednak brakuje w niej map, które przybliżyłyby czytelnikowi położenie Zakarpacia nie tylko na Ukrainie, ale w Europie.

Marek Koprowski – pisarz, dziennikarz, reporter, od ponad dwudziestu lat zajmujący się problematyką wschodnią i losami Polaków na Wschodzie. Jako wysłannik kilku pism odbył ponad sto dwadzieścia wypraw – od Brześcia po Sachalin i Kamczatkę – odwiedzając wszystkie kraje na postsowieckim obszarze. Owocem tych wypraw jest kilkanaście książek oraz tysiące artykułów. Marek Koprowski jest laureatem nagrody „Polcul – Jerzy Boniecki Foundation” za działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie.

Autor: Marek Koprowski;
Tytuł: „Inna Ukraina. Zakarpacie – tu się zaczyna i kończy Europa”;
Wydawca: Wydawnictwo Replika;
Miejsce i rok wydania: Zakrzewo 2014;
Liczba stron: 196;
Cena: 34,90 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 1 grudnia 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.