Ugoda w Perejasławiu – czy to był I rozbiór Rzeczpospolitej?

Artykuł znajduje się tutaj

7 Komentarze

  1. Gdyby moje dawne podręczniki do historii były tak interesujące i „ludzkie”, prawdopodobnie znacznie żywiej zainteresowałbym się tą nauką. Pozdrawiam!

  2. Niestety nadal malo znana jest historia Hetmana Wielkiego Jana Wyhowskiego, który to podpisał ugodę w Hadziaczu z RP Dwojga Narodów tworząc tym samym podwaliny do RP Trojga Narodów ( Polski, Litwy i Ukrainy zwanej wówczas Rusią Kijowską). To nie Chmielnicki zapoczątkował upadek naszego kraju a Polak- morderca Wyhowskiego ( rozstrzelanego bez sądu). Po śmierci Jana faktycznie Ruś Kijowska wpadła w szpony cara i wówczas rozpoczął się proces rozbioru ziem polskich.