Recenzja książki Lecha Wyszczelskiego „Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920”

7328„Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 r. była największym starciem militarnym w okresie między I a II wojną światową…”

„…Skutkiem wojny była jednak znacząca liczba jeńców, szczególnie liczna po stronie wojska Armii Czerwonej, przyjmuje się, że prawdopodobnie co najmniej trzykrotnie przewyższali liczbę jeńców Wojska Polskiego”

„Los jeńców rosyjskich wziętych do niewoli przez Wojsko Polskie w wojnie 1919-1920 przestał być jedynie przedmiotem badań historyków i awansował do rangi problemów politycznych. Rosjanie starają się udowodnić, że winy historyczne leżą po obu stronach i tak jak Katyń obciąża ich sumienie, Polacy odpowiadają za eksterminację jeńców radzieckich w wojnie 1919-1920 roku, m.in. w tzw. obozach śmierci w Strzałkowie i Tucholi”

W każdym konflikcie zbrojnym dochodzi do sytuacji, kiedy w ręce zwycięskiej armii trafiają jeńcy wojenni. W większości opisywanych przez historię przypadków jeńcy trafiają do obozów, gdzie aż do zakończenia konfliktu są przetrzymywani. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy dochodziło do masowych morderstw na jeńcach wojennych. Wśród najgłośniejszych zbrodni na jeńcach w naszej historiografii jest oczywiście mord katyński, gdzie tysiące polskich żołnierzy zostało zastrzelonych. W ostatnim czasie w Rosji pojawiają się coraz głośniej informacje, że także rosyjscy jeńcy w czasach wojny polsko-rosyjskiej w latach 1919-1920 byli ofiarami polskiej zbrodni. Czy faktycznie doszło do takiej sytuacji, w której Polacy dopuścili się zbrodni wojennej, bo tak należy nazwać zamordowanie jeńców wojennych? Na to pytanie, ale także o los polskich jeńców próbuje odpowiedzieć w swojej publikacji Lech Wyszczelski. Autor podejmuje także temat politycznego wykorzystania przez Rosjan kwestii zbrodni popełnionych na jeńcach rosyjskich przez Polaków oraz fakt, że pojawiła się ona dopiero po ujawnieniu przez Związek Radziecki i późniejszą Rosję zbrodni katyńskiej!

Te sprawy podjęte przez polskiego historyka są niezmienne ważne. Książka „Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920” to próba odpowiedzi na pytania, które od kilkudziesięciu lat są przedmiotem sporu polsko-rosyjskiego, ale także próbą spojrzenia na ten konflikt pod względem sytuacji wewnętrznej w odradzającej się Polsce oraz stosunków Rzeczpospolitej z sąsiadami.

Wyszczelski w swoje pracy szczegółowo opisuje kwestie dotyczące między innymi: warunków w jakich przebywali jeńcy rosyjscy, polskiego systemu przetrzymywania jeńców, charakterystyki polskich obozów dla jeńców wojennych. W publikacji ukazuje się sporo cennych faktów z samej wojny polsko-rosyjskiej – jej początkowy okres, operację na Ukrainie, czyli pochód na Kijów oraz ostatnią fazę walki, a więc najpierw ofensywę Tuchaczewskiego i jego klęskę pod Warszawą i odwrót, który oznaczał załamanie próby przerzucenia na Zachód Europy rewolucji.

Historyk podjął także kwestię liczebności polskich i rosyjskich jeńców w niewoli. Dlaczego wciąż istnieją spory na ten temat? Dlaczego nie można ich zakończyć i wyjaśnić tej sprawy do końca? Komu na tym zależy? I wreszcie, jakie zachowały się dowody i źródła potwierdzające wersję polskiej i rosyjskiej strony? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w książce.

Publikacja Lecha Wyszczelskiego „Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920” to pasjonująca lektura, którą polecam nie tylko historykom, ale każdemu kto interesuje się tym konfliktem. Książka zawiera wiele cennych i dotąd nie publikowanych faktów, dlatego też stanowi cenne źródło informacji o jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw w dzisiejszych stosunkach między Rzeczpospolitą a Rosją.

Autor: Lecha Wyszczelskiego;
Tytuł: „Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014;
Liczba stron: 536;
Cena: 39,90 zł;
Więcej tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 17 listopada 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.