Recenzja książki „Polski wir I wojny. XX wiek. Zbliżenia 1914-1918”

polskiwir„Sto lat temu europejską wojnę nasi przodkowie przyjęli jako wielką szansę. Jej etapy niosły Polsce nieszczęście: śmierć, wypędzenie, ruinę, ale finał drogi – od niebytu do samostanowienia – okazał się radosny”

Ten krótki cytat zaczerpnięty z okładki książki „Polski wir I wojny. XX wiek. Zbliżenia 1914-1918” w pełni oddaje nastroje polskiego społeczeństwa, dla którego wojna, w której naprzeciwko siebie stanęli zaborcy Rzeczpospolitej, miała przynieść nam wreszcie upragnioną wolność. Niniejsza publikacja to zbiorowy dziennik z lat 1914-1918 będący kompozycją fragmentów setek indywidualnych świadectw, wybranych z tysięcy zapisów tamtego czasu.

Zapisy, ułożone chronologiczne prowadzą czytelnika przez wszystkie lata wojny począwszy od zamachu na Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914 roku po nastroje wśród polskiego społeczeństwa, stosunek naszych przywódców do wojny, wydarzenia na frontach, aż po kres wojny oznaczający dla nas upragnione odzyskanie niepodległości. Oprócz relacji znanych i mniej znanych postaci polskiej polityki po świadectwa tamtych wydarzeń oczami zwykłych ludzi, autorzy dokonali także w publikacji przedruków artykułów, odezw i wspomnień z najbardziej znanych wówczas czasopism jak: Kurier Poznański, Kurier Lwowski, Kurier Codzienny, Gazeta Warszawska czy Tygodnik Ilustrowany.

A w nich przeczytamy między innymi: relacje z okresu Wielkiej Wojny znanych wówczas polityków na scenie politycznej, jak Józef Piłsudski, Wincenty Witos, ówczesny płk. Władysław Sikorski, Zofia Nałkowska, księżna Maria Lubomirska czy Ignacy Daszyński, ale także i zwykłych obywateli. Z relacji, wspomnień i artykułów dowiemy się jakie uciążliwości dolegały mieszkańcom ogarniętych wojną terenów, a także jak politycy pochodzili do sprawy wojny i wykorzystania jej dla celów narodowych, co świetnie przedstawia poniższy cytat zaczerpnięty z odczytu Józefa Piłsudskiego „O polskim ruchu strzeleckim”:

„Naród polski widzi w całej rozciągłości swą bezsilność wobec perspektyw wojny, która miała być stoczona na jego ziemi i która wydać go miała na łup Austrii i Rosji.”

„…Jedynie miecz waży dziś coś na szali losu narodów. Naród, który chciałby przymknąć oczy na tę oczywistość, przekreśliłby bezpowrotnie swą przyszłość. Nie wolno nam być takim narodem.”

Na tym przykładzie doskonale widać, że Polacy musieli przyjąć określoną postawę wobec konfliktu, który w ciągu czterech lat miał zmienić polityczną mapę Europy nie do poznania. Jaką jednak Polacy mieli wybrać opcję? Czy poprzeć jeden z obozów walczących, czy po prostu czekać na rozwój wypadków i w chwili słabości zaborców uderzyć? Na te pytania z pewnością znajdziemy odpowiedź w publikacji „Polski wir I wojny. XX wiek. Zbliżenia 1914-1918”, która jest niecodziennym, ale bardzo dobrym kompendium wiedzy na temat odczuć polskiego społeczeństwa i naszych przywódców na kwestię Wielkiej Wojny i dalszej polityki zaborców.

Dlatego też polecam każdemu historykowi, a także badaczom dziejów I wojny światowej niniejszą publikację. Zawartych artykułów, cytatów, odezw, publikacji dot. nastrojów polskiego społeczeństwa próżno szukać w wielu historycznych książkach. Te informacje z pewnością w niej znajdziesz.

Tytuł: „Polski wir I wojny. XX wiek. Zbliżenia 1914-1918”;
Opracowanie: Agnieszka Dębska;
Wydawnictwo: Ośrodek KARTA
Rok i miejsce wydania: Warszawa 2014 r.;
Liczba stron: 360;
Cena: 34 zł.

Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 27 października 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.