Recenzja książki „Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP”

978-83-7785-408-2„W historii II Rzeczypospolitej jej służby specjalne zapisały wyrazistą, znaczącą kartę. Rezultaty ich dokonań można dostrzec na długo przed listopadem 1918 roku, a ogromny wkład w wywalczenie kształtu granic i pokonanie zewnętrznego wroga, którym była przede wszystkim bolszewicka Rosja, jest nie do przecenienia”

Ten fragment pochodzący z artykułu Włodzimierza Suleja „Służby specjalne II Rzeczpospolitej. Ideowy rodowód” są doskonałym odzwierciedleniem, jaki wpływ miał polski kontrwywiad na sprawę walki o odzyskanie niepodległości przez odradzającą się po 123 latach Polskę. Publikacja „Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP” pod redakcją Zbigniewa Nawrockiego to zbiór prawie trzydziestu artykułów poświęconym działaniom polskiego kontrwywiadu, ale także opisujących kruchość suwerennego bytu przedwojennej Polski oraz warunki w jakich przyszło działać ludziom służb specjalnych walczącym o jego zachowanie.

Wśród autorów artykułów, jakie pojawiają się w pracy „Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP” są tak znane nazwiska jak: Włodzimierz Suleja, Edward Długajczyk, Andrzej Krzysztof Kunert, Wojciech Skóra, Bogusław Polak czy Tadeusz Dubicki. Te nazwiska i nie tylko z pewnością gwarantują, że najnowsza publikacja wydawnictwa Zysk i S-ka to świetna praca, która podejmuje jakże ważny temat z dziejów II Rzeczpospolitej. Wśród poruszonych spraw znajdujemy kwestie działalności wywiadu i kontrwywiadu formacji wielkopolskich, działalność wywiadu i kontrwywiadu w czasach walk o granice tworzącej się Polski, a także funkcjonowanie wywiadu w latach trzydziestych XX wieku, w najbardziej gorącym okresie przed wybuchem II wojny światowej oraz działalność kontrwywiadu Polski Podziemnej w okresie okupacji sowieckiej.

Ciekawym tematem niewątpliwie jest również kwestia zwalczania obcego szpiegostwa w województwie śląskim poruszona przez prof. Edwarda Długajczyka. W swoim artykule śląski historyk podejmuje sprawę nie tylko zwalczania obcego wywiadu na Śląsku, ale także tajną działalność polskiej policji, która prowadziła akcje poza granicami kraju, jak również kwestię penetracji Czechosłowacji przez polski wywiad już w 1937 roku.

W pracy zbiorowej czytelnik dowie się także, jakie kary groziły szpiegom schwytanym na gorącym uczynku lub zdemaskowanym, jak wyglądał polski kontrwywiad w Wolnym Mieście Gdańsk oraz jak próbowano rozgryźć ukraińskie organizacje nacjonalistyczne. Miłośników tajnej gry wywiadowczej z pewnością zainteresuje artykuł Andrzeja Krzaka poświęcony działalności wywiadowczej Jerzego Sosnowskiego. Ten jeden z najważniejszych polskich agentów okresu międzywojennego został aresztowany 27 lutego 1934 roku. Przesłuchiwany przez Gestapo i Abwehre nie wydał nikogo. Wymieniony po dwóch latach pobytu w więzieniu na niemieckich agentów został w Polsce oskarżony o zdradę państwa i skazany na 15 lat więzienia. Sprawa ta do dziś budzi wątpliwości i jest przedmiotem badań historyków i znawców wywiadu. Artykuł autorstwa Andrzeja Krzaka ze względu na podjęty przez niego temat szczególnie polecam. Autor z pełną starannością stara się bowiem odtworzyć wszystkie fakty z działalności Sosnowskiego oraz porusza aspekty dotyczące jego domniemanej winy.

Praca pod redakcją Zbigniewa Nawrockiego to swoiste kompendium wiedzy na temat działalności polskiego wywiadu i kontrwywiadu w czasach II Rzeczpspolitej. Oczywiście nie wszystkie kwestie zostały ujęte w tej pracy, jednak szeroki zakres tematyki podjętej przez autorów pozwala czytelnikowi przyswoić sobie najważniejszą wiedzę na temat działalności polskich służb specjalnych w kraju i zagranicą. Polecam niniejszą książkę każdemu historykowi, ale i także miłośnikom gry wywiadów i poszukiwania odpowiedzi na największe zagadki polskiego wywiadu okresu międzywojennego.

Autor: Redakcja Zbigniew Nawrocki;
Tytuł: „Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP”;
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2014;
Liczba stron: 542;
Cena: 43,50 zł
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 20 października 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.