Recenzja książki Jarosława Centka „Verdun 1916”

Verdun„Bitwa pod Verdun jest jednym z bardziej znanych epizodów pierwszej wojny światowej. Mimo iż miejsce to znajduje się daleko od granic Rzeczypospolitej, wielu Polaków oddało tam życie, walcząc w obcych mundurach”

„Pod Verdun na przykład walczyła 4. Dywizja Piechoty, której sztab w czasie pokoju stacjonował w Bydgoszczy, a pułki piechoty tej jednostki uzupełniano również w Gnieźnie, Pile oraz Inowrocławiu. Straciła ona na zachodnim brzegu Mozy w kwietniu i maju 1916 r. 103 oficerów i 4035 żołnierzy. Następnych 136 oficerów i 5612 żołnierzy zginęło bądź zostało rannych w lipcu i sierpniu 1916 r.”

„Na znajdujących się w okolicach Verdun cmentarzach niemieckich spoczywa co najmniej 125 żołnierzy sprzymierzonej armii. Wśród nich są również Polacy. Tymczasem polska historiografia bitwą pod Verdun zajmuje się bardzo rzadko”

Tak we wstępie swojej publikacji poświęconej bitwie pod Verdun pisze Jarosław Centek. Już na samym początku autor zwraca czytelnikowi uwagę na fakt, że w tej jednej z największych bitew I wojny światowej i XX wieku brali udział Polacy. Również co ważne Centek podejmuje ten temat, który jak sam zauważył w polskiej historiografii jest nie tylko co pomijany, ale mało znany. Ten stan rzeczy zmienia autor niniejszej książki, która jest kolejną pozycją z serii „Historyczne Bitwy” poświęconej walkom w czasie I wojny światowej.

Jak autor jednak zaznacza we wstępie jego praca jest publikacją popularnonaukową. Ze względu na ograniczoną objętość nie jest to całościowe ujęcie tego ważnego w dziejach Francji i Niemiec wydarzenia historycznego. Niewątpliwie ma to wpływ na zawartość tej pracy, między innymi zostały potraktowane tutaj zbyt ogólnikowo kwestie pierwszych lat wojny i przyczyn bitwy, jak również autor nie odniósł się do innych wydarzeń, jakie rozgrywały się na froncie wschodnim. Centek nie podjął w publikacji próby analizy wpływu bitwy pod Verdun na sytuację na wschodzie Europy czy kwestię społecznego podejścia do jednej z najkrwawszych bitew I wojny światowej.

Niemniej jednak praca Jarosława Centka to jednak kolejny krok do przodu. Przy recenzji książek poświęconym bitwom Wielkiej Wojny zawsze powtarzam, że jest zbyt mało takich publikacji i każda nowa, pojawiająca się na rynku praca, z pewnością wypełnia tą lukę.

Centek w swojej książce, choć skrótowo, stara się krok po kroku przedstawić czytelnikowi najważniejsze wydarzenia związane z kampanią pod Verdun. Sytuacja strategiczna, plany walczących stron, przygotowania do bitwy i wreszcie jej opis począwszy od marca 1916 roku, a kończąc na grudniu, kiedy to udany atak gen. Mangina odepchnął Niemców na odległość 7,5 km od Verdun. Autor postał się także przedstawić pokrótce rolę lotnictwa w bitwie pod Verdun, jego znaczenie oraz rodzaj samolotów wprowadzonych przez Francuzów w trakcie walk. Niewątpliwie ta część pracy, mimo że Centek poświęcił jej zaledwie osiem stron jest dość interesująca i dla czytelnika może stanowić novum.

Praca Jarosława Centka z pewnością nie wyczerpuje całego tematu bitwy pod Verdun. Mimo to zachęcam każdego historyka i miłośnika I wojny światowej do lektury tej publikacji. Przybliża ona częściowo jedną z najważniejszych bitew Wielkiej Wojny, która miała tak znaczący wpływ na jej losy.

Autor: Jarosław Centek;
Tytuł: „Verdun 1916”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014;
Liczba stron: 246;
Cena: 22,40 zł
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 13 października 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.