Recenzja książki Marka A. Koprowskiego „Wołyń. Prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie. Część 2”

Wolyn-Przesladowania-Polakow-na-sowieckiej-Ukrainie-Czesc-2_Marek-A-Koprowskiimages_big5978-83-7674-298-4Druga część publikacji Marka Koprowskiego jest kontynuacją wydarzeń, jakie rozgrywały się na sowieckiej Ukrainie. Polacy pozostawieni poza granicami swej ojczyzny musieli znosić niechęć i prześladowania ze strony sowietów oraz walczyć z absurdami, jakie panowały w Związku Radzieckim. Autor tym razem ukazuje nam losy Polaków w rejonie Chmielnicczyzny oraz na stepach Kazachstanu. Podobnie jak w pierwszej części Marek Koprowski ukazuje nam wstrząsające opisy polskich rodzin prześladowanych i rozłączonych, czasami na całe życie. Do dziś bowiem nie da się ustalić ilu Polaków zostało wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, do dalekiego Kazachstanu czy Syberii. Tysiące naszych rodaków takie wywózki przepłaciło życiem, nigdy już nie spotykając się ze swoimi najbliższymi.

W najnowszej publikacji Koprowskiego opisane zostały losy Polaków w Jabłonnem, Baranówce, Cudnowie czy Kazachstanie. Polacy tam żyjący zawsze starali się pozostać Polakami, walcząc o swoją wiarę, naukę języka polskiego i kulturę. Prześladowania jednak wielokrotnie prowadziły do tragedii, którymi nikt niestety się nie przejmował, w tym także i władze polskie, które pozostawiły żyjących poza granicami kraju Polaków samych sobie.

„Prześladowania ludności polskiej w Jabłonnem spowodowały, że wieś opustoszała, nie miał kto pracować w kołchozie”

„By złamać opór Polaków w Połonnem i okolicach, władze sowieckie zafundowały im Wielki Głód. Choć trwał on tu krótko, bo tylko od 1932 r. do 1933 r. zebrał tragiczny plon”

„W latach 1937-1939 przez Michałówkę przewaliła się kolejna fala represji. Wielu mężczyzn zarówno niemieckich, jak i polskich, zostało nocą zabranych i zesłanych do łagrów, z których już nie wrócili”

Powyższe cytaty przytoczone przez autora świadczą po raz kolejny, że władze sowieckie za nic miały człowieka. Każdy, kto sprzeciwiał się rządom komunistów musiał ponieść karę. Tysiące polskich rodzin zostało dotkniętych represjami, wielu osób zostało deportowanych do robót w kopalniach czy obozach pracy, wiele z nich zginęło z wycieńczenia, chorób, głodu czy mrozu. Ponadto autor publikacji ukazuje nam jaką władze sowieckie prowadziły politykę wobec polskiej ludności. Jej działania miały z góry określony charakter antypolski, co było widoczne we wszystkich aspektach życia, o czym przekonujemy się na łamach powyższej publikacji.

Koprowski porusza także kwestię kościoła katolickiego, który był podporą wielu polskich rodzin, heroizmu prostych, zwykłych ludzi, nie godzących się z nieludzkim traktowaniem i do końca walczących o zachowanie polskości, języka, kultury o religii. Jak możemy przeczytać w opisie książki:

„Historia Polaków na Wołyniu pisana jest krwią, potem i łzami. Krwią tych, którzy zostali zamordowani przez władze sowieckie w podziemiach odebranego wiernym kościoła w Połonnem; potem tych, którzy podczas zesłania trudzili się w kazachskich kopalniach; łzami tych, którzy potracili rodziny podczas Wielkiego Głodu i w wyniku licznych represji”

Praca Marka Koprowskiego, zarówno część pierwsza, jak i druga to pełne kompendium wiedzy na temat losów Polaków na Wołyniu pod okupacją sowiecką. Autor dzięki naocznym relacjom świadków odtworzył najważniejsze wydarzenia, aby dać dowód prześladowania Polaków poza granicami ojczyzny na wschodzie. Ta praca to historia naszego narodu, dlatego też polecam ją nie tylko historykom, ale każdemu kto interesuje się dziejami Polski. Pamiętając o naszych przodkach oddajemy im hołd, bowiem tysiące z nich nie chcąc wyrzec się ojczyzny, polskiego języka, narodowości i religii przepłaciło to życiem. Należy im się pamięć i cześć.

Marek Koprowski – pisarz, dziennikarz, reporter, od ponad dwudziestu lat zajmujący się problematyką wschodnią i losami Polaków na Wschodzie. Jako wysłannik kilku pism odbył ponad sto dwadzieścia wypraw – od Brześcia po Sachalin i Kamczatkę – odwiedzając wszystkie kraje na postsowieckim obszarze. Owocem tych wypraw jest kilkanaście książek oraz tysiące artykułów. Marek Koprowski jest laureatem nagrody „Polcul – Jerzy Boniecki Foundation” za działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie.

Autor: Marek Koprowski;
Tytuł: „Wołyń. Prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie. Część II”;
Wydawca: Wydawnictwo Replika;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2014;
Liczba stron: 320;
Cena: 34,90 zł
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 6 października 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.