Recenzja książki Krzysztofa Plewako „Cambrai 1917”

cambrai„Historia działań bojowych podczas pierwszej wojny światowej jak żadna inna jest utożsamiana z całkowitym paraliżem rozwoju sztuki wojennej, stłamszonej technologicznym i doktrynalnym impasem. Impas ten trwał ponad trzy lata i wywarł głęboki wpływ na mentalność całych społeczeństw”

Ten impas, o którym wspomina autor został przełamany dopiero podczas bitwy pod Cambrai w 1917 roku. Zastosowanie po raz pierwszy na masową skalę czołgów może nie miało przełomowego wpływu na losy I wojny światowej, ale otwarło drogę nowej broni, która dwadzieścia lat później miała odegrać decydującą rolę na polach bitewnych. Kolejna książka z serii Historyczne Bitwy tym razem została poświęcona bitwie na froncie zachodnim. Bitwie, która początkowo przyniosła sukces Brytyjczykom, a w ostatnim stadium zakończyła się niemiecką kontrofensywą i utratą tego, co udało się osiągnąć w początkowej jej fazie. Autor publikacji na łamach swej książki przedstawia nam nie tylko samą bitwę, ale przygotowania do niej, plan, uzbrojenie oraz jej skutki i rozczarowanie, jakie przyniosła wojskom brytyjskim.

W pierwszym rozdziale autor pracy skupia się na ocenie działań wojennych na froncie zachodnim, opisując między innymi bitwy pod Sommą i Ypres, ich przebieg i skutki dla dalszych losów wojny. Plewako nie zapomniał wspomnieć także o froncie wschodnim i rewolucji w Rosji, która doprowadziła do wycofania się tego kraju z wojny, a także o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do konfliktu, co diametralnie zmieniło jej bieg.

Po omówieniu pokrótce działań wojennych na zachodnim obszarze działań wojennych, kolejne rozdziały Krzysztof Plewako poświęcił już bitwie pod Cambrai. Armie biorące udział w tej batalii, ich uzbrojenie, taktyka, plan bitwy i przygotowania do batalii, która miała przełamać front na zachodzie, to tematy poruszony przez historyka. Najważniejszym z nim jest jednak ten poświęcony narodzinom korpusu czołgów, który po raz pierwszy, właśnie pod Cambrai, został użyty na masową skalę.

Bitwa pod Cambrai rozegrana między 20 listopada a 7 grudnia 1917 roku przeszła do historii jako batalia z wykorzystaniem czołgów na masową skalę. Bitwę autor podzielił na pięć rozdziałów, opisując najpierw wielką ofensywę Brytyjczyków, by przejść następnie do kontrofensywy niemieckiej, która całkowicie zniweczyła dokonania aliantów. Autor ciekawie podsumował bitwę, pisząc:

„Ostatecznym rezultatem bitwy pod Cambrai było wielkie rozczarowanie. Co stało się z oszałamiającym zwycięstwem 20 listopada, które uczczono biciem w dzwony w całej Wielkiej Brytanii? Po zaskoczeniu Niemców podczas pierwszego natarcia, jak doszło do tego, że Brytyjczycy w takim samym stopniu zostali zaskoczeni niemiecką kontrofensywą?”

Niewątpliwie autor zadając te pytania ma tutaj w pełni rację. Podsumowując bitwę należy jednoznacznie stwierdzić, że dla aliantów zakończyła się ona niepowodzeniem, co stwierdza w zakończeniu Krzysztof Plewako, odnosząc się wprost do osób, które według niego zawiniły, a ich decyzje wpłynęły na niepomyślny przebieg działań wojennych.

Książka poświęcona jednej z najważniejszych batalii końca wojny, z pewnością nie tylko historykom, ale także osobom interesujących się I wojną światową, umożliwi głębsze poznanie najważniejszych wydarzeń rozgrywanych na froncie zachodnim, gdzie prowadzone były najkrwawsze batalie podczas tzw. Wielkiej Wojny. Dodane do niej załączniki przedstawiające składy bojowe brytyjskich i niemieckich dywizji uczestniczących w bitwie czy rozmieszczenie artylerii oraz ilustracje i mapy są dodatkowym atutem tej książki.

Autor: Krzysztof Plewako;
Tytuł: Cambrai 1917;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014;
Liczba stron: 288;
Cena: 22,40 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 29 września 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.