Recenzja książki Iwony Kienzler „Wierny mąż niewiernych żon – Władysław Jagiełło”

5601„Władysław Jagiełło, bez wątpienia jeden z najwybitniejszych władców Polski i Litwy, przeciętnemu Polakowi znany jest jako założyciel dynastii Jagiellonów, która rządziła naszym krajem przez dwa wieki oraz jako pogromca zakonu krzyżackiego pod Grunwaldem w jednej z największych bitew średniowiecznej Europy”

Przytoczone powyżej słowa odnoszące się do postaci Władysława Jagiełły w pełni są uzasadnione. Ten władca zmienił nie tylko oblicze Polski i Litwy, ale po zwycięstwie pod Grunwaldem stał się jednym z najbardziej znanych królów rządzących w Europie. Jego sława pogromcy zakonu krzyżackiego dotarła do wszystkich zakątków Starego Kontynentu. Kontynuując swoje plany dotyczące wzmocnienia Polski i Litwy, dążył za wszelką cenę do pozostawienia po sobie potomka, który mógłby podtrzymywać jego dzieło. Publikacja Iwony Kienzler „Wierny mąż niewiernych żon – Władysław Jagiełło” to nie tylko książka o czterech żonach pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów, ale także próba wyjaśnienia zagadek i tajemnic związanych z ich wiernością, życiem i działalnością polityczną.

Już po raz kolejny mogę recenzować książkę Iwony Kienzler. Autorka znowu nie zawiodła. Świetne pióro, ciekawa narracja oraz jak zawsze zawarcie wielu ciekawostek w pracy jest atutem wszystkich książek Kienzlerowej. Swoją najnowszą publikację poświęconą Władysławowi Jagielle oraz jego czterem żonom autorka rozpoczęła od przypomnienia sytuacji Polski i Litwy w przededniu unii, stosunkom między obydwoma państwami, a także tych z zakonem krzyżackim oraz sytuacji wewnętrznej zarówno w Królestwie Polskim i Litwie. Kolejny rozdział autorka poświęciła Janowi Długoszowi, autorowi kronik poświęconych historii Polski oraz nauczycielowi synów Kazimierza Jagiellończyka. Był on nie tylko świadkiem rosnącej potęgi Polski oraz jej przemian, ale także skrupulatnie tworzył historię naszego państwa, dzięki czemu dzisiaj możemy odtworzyć losy Królestwa Polskiego, jego początków, zmian, upadków i wzlotów.

Najważniejsze, bo aż cztery rozdziały, Iwona Kienzler poświęciła żonom Władysława Jagiełły, opisując nie tylko, jak doszło do zaślubin, ich pożyciu małżeńskiemu, wpływowi na politykę państwa, ale przede wszystkim ich wierności. Najwięcej miejsca autorka poświęciła oczywiście Jadwidze oraz Annie Cylejskiej i Zofii Holszańskiej, zaś nieco mniej Elżbiecie Granowskiej. Każdą z żon Jagiełły autorka opisała po względem pochodzenia, urody i zainteresowań. Iwona Kienzler próbuje także odpowiedzieć na pytania dotyczące ich wpływu na politykę państwa, stosunkom z mężem, ale przede wszystkim ich wierności wobec Jagiełły, której nie wszystkie potrafiły dochować. Czy autorka ma na to dowody? Odpowiedź znajdziemy w jej najnowszej publikacji.

Jak zawsze Iwona Kienzler zasypuje nas ciekawostkami i zagadkami dotyczącymi opisywanych przez nią postaci. Tym razem dowiemy się o tajemniczej śmierci Władysława Warneńczyka w 1444 roku, jego rzekomym cudownym ocaleniu, a także związkach z Krzysztofem Kolumbem!!!

Książki Iwony Kienzler to prawdziwe perełki. Nie są tylko przeznaczone dla historyków, ale dla każdego, kto interesuje się dziejami naszego państwa. Polecam jej kolejną pracę, tym razem poświęconą Władysławowi Jagielle, jego żonom i potomkom.

Autorka: Iwona Kienzler;
Tytuł: „Wierny mąż niewiernych żon – Władysław Jagiełło”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014;
Liczba stron: 240;
Cena: 28 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 22 września 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.