Recenzja książki Piotra Soleckiego „Saladyn i krucjaty”

527„To pierwsza oryginalna polska praca na temat tej postaci. Saldyn to ważny element barwnej mozaiki, jaką stanowią nie tylko historia Bliskiego Wschodu czy historia krucjat, ale także dzieje stosunków świata muzułmańskiego z chrześcijańskim Zachodem…”

Tak o publikacji Piotra Soleckiego pisze prof. Marek Dziekan z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie sposób się nie zgodzić z opinią polskiego arabisty, bowiem książka Soleckiego to szczegółowe kompendium wiedzy nie tylko o życiu i działaniach Saladyna – człowieka, który zjednoczył islam przeciwko chrześcijanom, ale także publikacja poświęcająca sporo czasu tematowi stosunków Saladyna z władcami chrześcijańskimi – uczestnikami wypraw krzyżowych – opisowi przeprowadzonych krucjat za życia i panowania sułtana Egiptu i wreszcie człowieka, który po 88. latach łacińskiej dominacji wyzwolił z rąk chrześcijan Jerozolimę.

Czytelnika autor wprowadza już na samym początku w rys historyczny wypraw krzyżowych. Ich idea, przywódcy, cele i dokonania są dość ciekawie i dobrze przedstawione przez Soleckiego. Kolejne rozdziały polski historyk poświęca już jednak osobie Saladyna. Poznajemy jego młodość, pochodzenie i związki rodzinne mające kluczowy wpływ na dojście do władzy i przede wszystkim pierwsze sukcesy polityczne i militarne, młodego, ale jakże ambitnego polityka. Solecki skupia się szczegółowo na działaniach politycznych Saladyna w kwestii nie tylko zdobycia władzy, ale zjednoczenia islamu pod swoim berłem. Wyraźnie autor książki zwraca uwagę, że jednoczenie islamu było kluczowym priorytetem Saladyna, zaś później w jego planach była kwestia wyparcia krzyżowców z Jerozolimy i Ziemi Świętej.

Kolejnym epizodem na którym skupia się autor pracy są wewnętrzne tarcia, przekupstwa, celem uzyskania poklasku i władzy przez Saladyna, jego rozrzutność oraz brak środków finansowych, które przez całe życie spędzały sen z powiek ambitnego władcy. Walka najpierw o Egipt, później o Syrię i panowanie na Bliskim Wschodzie, aż po zwycięską i krwawą bitwę pod Hattinem, będącą przełomowym wydarzeniem w walkach muzułmanów z chrześcijanami w Ziemi Świętej. Publikacja Soleckiego jest tym bardziej interesująca, że czasy panowania Saladyna to czasy rządów tak wspaniałych wodzów jak: Baldwin IV Trędowaty, Fryderyk Barbarossa czy Ryszard Lwie Serce. Porównanie Saladyna do tych władców to kolejny atut książki Soleckiego.
Pragnę także zwrócić uwagę na dobrze nakreśloną przez autora sprawę polityki Saladyna wobec krzyżowców. Sprytna, długofalowa i przebiegła polityka sułtana egipskiego przyniosła mu nie tylko sukces, ale zdobycze terytorialne. Autor zauważa, że kiedy na rękę było Saladynowi zawarcie rozejmu, bez wahania to czynił. To niewątpliwie było jego sukcesem, który przyczynił się do chwały jego imienia aż po dziś.

Tak na zakończenie swojej publikacji pisze autor o Saladynie:

„Jakkolwiek można krytykować Salah ad-Dina, był on bez wątpienia wybitnym przedstawicielem swoich czasów. Zasługuje on na uznanie jako skuteczny polityk i władca. Wspiął się bardzo wysoko po drabinie społecznej. Mimo trudności zjednoczył Egipt i Syrię. Ustanowił własną dynastię na Bliskim Wschodzie. Zaskakująco pokonał Outremer (Krzyżowców) w jednej decydującej bitwie. Zdobył Jerozolimę i odzyskał ją dla islamu po 88 latach łacińskiej dominacji. Pomimo swojego kurdyjskiego pochodzenia przez ponad 30 lat utrzymał władzę, stając się jednym z największych sułtanów w historii”

Bez wątpienia publikacja Piotra Soleckiego to świetna praca o jednym z największych wodzów i polityków wszechczasów. Książka ze względu na bogatą bibliografię, sięgnięcie po literaturę arabską i brytyjską jest cennym materiałem dla historyków i miłośników Bliskiego Wschodu oraz tych, którzy interesują się światem islamu.

Autor: Piotr Solecki;
Tytuł: „Saladyn i krucjaty”;
Wydawca: Wydawnictwo Replika;
Miejsce i rok wydania: Wydanie II, Zakrzewo 2014;
Liczba stron: 236;
Cena: 34,90;
Więcej: tutaj

Wyjątkowo Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 8 września 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.