Recenzja książki Jana Lorenzena „Erich Honecker. Biografia polityczna”

Jeden z najważniejszych polityków Niemieckiej Republiki Demokratycznej, popierany i obdarzony zaufaniem przez najwyższych dostojników w Związku Radzieckim. Jego życie, działalność polityczna i spektakularny upadek do dziś budzą zainteresowanie i są przedmiotem dociekań nie tylko historyków. Biografia Ericha Honeckera autorstwa Lorenzena niewątpliwie przybliża postać I sekretarza Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności i przywódcy NRD.

Jan Lorenzen pisząc pracę poświęconą Erichowi Honecekerowi skupił się przede wszystkim na karierze politycznej bohatera książki. Autor opisuje również dzieciństwo, młodość Honeckera, to że pochodził z rodziny robotniczej, a także fakt, że wrastał w przesiąknięte komunizmem otoczenie swoich rodziców. Jego trudne początki kariery, organizowanie oporu przeciwko władzy nazistowskiej, wreszcie areszt i więzienie oraz lata II wojny światowej niewątpliwie ukształtowały młodego polityka, który z biegiem czasu osiągnął szczyty władzy.

Bez wątpienia jednak najciekawsza część pracy Lorenzena poświęcona została drodze do władzy Ericha Honeckera. Przyłączenie się do Waltera Ulbrichta, u boku którego rósł jego prestiż, a także powierzenie Honeckerowi tak ważnego zadania jak budowa „muru berlińskiego”, pozwoliły mu wkrótce sięgnąć po władze. Jak pisze Jan Lorenzen:

„Budowa muru berlińskiego była niekiedy nazywana egzaminem czeladniczym Honeckera… …Budowa muru oznaczała też cezurę praktyki u Waltera Ulbrichta. Honecker zebrał już dość wiary w siebie, aby powoli zacząć wychodzić z jego cienia”

Z cienia swego mentora Waltera Ulbrichta, Erich Honecker wyszedł w 1971 roku przejmując władzę i zajmując jego miejsce. Reformy przeprowadzone w kraju, aktywna polityka zagraniczna, utrzymywanie poprawnych stosunków międzynarodowych zarówno ze Związkiem Radzieckim, jak i Zachodem niewątpliwie podniosły prestiż Honeckera i Niemieckiej Republiki Demokratycznej na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony ofiary „muru berlińskiego” i STASI, kontrola obywateli, dławienie praw obywatelskich i demokracji – to druga strona NRD i rządów Honeckera.

Rządów, które na początku lat osiemdziesiątych zaczęły chylić się ku upadkowi. Problemy gospodarcze, chwiejna polityka Michaiła Gorbaczowa i wreszcie aktywne działania jego przeciwników doprowadziły do odwołania Honeckera w 1989 roku. Bohater biografii nie doceniał swych przeciwników, którzy zamierzali postawić go przed sądem. Lorenzen dokładnie opisał nie tylko starania Honeckera, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje decyzje, ale także próby doprowadzenie byłego przywódcy NRD przed oblicze sprawiedliwości. Ostatecznie jednak uwolniony Honcecker, rzekomo z powodu złego stanu zdrowia, wyjechał do swojej córki w Chile, gdzie zmarł w 1994 roku.

Historia Ericha Honeckera jest pełna wzlotów i upadków. Publikacja prezentująca sylwetkę I sekretarza generalnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, opatrzona dodatkowo ilustracjami, jest pierwszą na rynku biografią poświęconą temu politykowi. Jan Lorenzen wykorzystując dość obszerną bibliografię, w tym między innymi pamiętniki Ericha Honeckera, przedstawił czytelnikom najważniejsze wydarzenia z życia politycznego przywódcy Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Jan Lorenzen – urodzony w 1969 roku w Hamburgu historyk, dziennikarz, a także autor licznych, cieszących się uznaniem filmów dokumentalnych, między innymi: „Sekretarze – Walter Ulbricht i Erich Honecker”.

Autor: Jan Lorenzen;
Tytuł: Erich Honecker. Biografia polityczna;
Wydawca: Wydawnictwo Dolnośląskie;
Rok i miejsce wydania: Wrocław 2014 r.;
Liczba stron: 216;
Cena: 25,82 zł;
Więcej: tutaj

Polecam!!!

Tomasz Sanecki,
Bytom, 24 marca 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.