4 Komentarze

 1. Panie Sanecki
  Nie zgadzam się z Pańska oceną Sasów jak i rozbiorów.
  1.Wettini byli b.dobrymi gospodarzami także i w Polsce.Zreformowali skarbowość. Wyrazem uznania ich zdolności było powierzenie w Konstytucji 3 Maja dziedziczności tronu na rzecz tej dynastii nawet w braku męskiego potomka.Konstytucje nie tworzył motłoch,ale najświatlejsze umysły.
  2.Szlachta,magnateria, podobnie jak dzisiaj rozkradała królewszczyzny, a większość Narodu w końcu XVIII w po rewolucjach angielskiej,francuskiej – była pozbawiona praw. które dopiero nadali oświeceni władcy Prus i Austro-Węgier.,a po 1864r.także Rosja.
  3.Zwycięstwo pod Grunwaldem było efektem antypapieskiej koalicji państw słowiańskich.
  4.Polska nigdy nie była w stanie przewodzić Europie wschodniej ponieważ celem polskich klas politycznych było zawsze zniewolenie narodów słowiańskich(vide Litwa, Ukraina,Białoruś,Rosja w 161- r.) i realizacja interesów Rzymu wobec narodów prawosławnych
  5.Powiela Pan stare stereotypy ( za króla Sasa,)
  Pozdrawiam

  • Bloger roku! Milion wejść! Historia popularna!

   A co o pańskich historyjkach myślą historycy?

 2. Jak pan wyjaśni sprzeczność w zestawieniu (jedna po drugiej) jako przyczyn upadku Rzeczpospolitej ograniczenia praw króla oraz liberum veto?

  Przecież liberum veto było przeniesieniem przynależnej królowi zasady jednowładztwa na przynależną Sejmowi zasadę jednomyślności. Uważa pan za szkodliwe brak możności podejmowania przez króla decyzji niezależnych od ustaleń Sejmu i jednocześnie zasadę, która pozwala jednym głosem zerwać Sejm.

 3. Cóż … przeczytałem wywiad z Panem i ogólnie podsumowiując ciekawy … natomiast sam do tej dyskusji nie wile wniosę. Moja wiedza na temat historii Polski od XVI do XX jest „ogólnikowa” ;)