Recenzja książki Pawła Wieczorkiewicza „Sprawa Tuchaczewskiego”

Michaił Tuchaczewski był jednym z najwybitniejszych oficerów Armii Czerwonej. To on prowadził wojska sowieckie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, która zakończyła się dla Tuchaczewskiego niepowodzeniem. Krwawa bitwa pod Warszawą w sierpniu 1920 roku była kresem marzeń Sowietów o przeniesieniu rewolucji na zachód. Wówczas, bieg wydarzeń mógłby być inny gdyby, jak twierdził Tuchaczewski, Stalin nie zablokował przekazania z Frontu Południowo-Zachodniego wojsk mających wspomóc walczące pod Warszawą armie. Czy później Stalin mający w pamięci oskarżenia Tuchaczewskiego zemścił się na nim, czy do śmierci Tuchaczewskiego przyczyniła się gra zachodnich wywiadów? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć Paweł Wieczorkiewicz w swojej publikacji.

Książka podzielona została na trzy części, z których najciekawszy jest rozdział „Stalin, Tuchaczewski i marszałkowie”. W nim autor publikacji prezentuje nie tylko biografię Marszałka, ale także stosunki jakie panowały między najwyższymi oficerami w Armii Czerwonej a Józefem Stalinem. Wieczorkiewicz prezentując sylwetkę Tuchaczewskiego odkrywa przed czytelnikiem całą prawdę o sowieckim Marszałku, którego cechowało: lekceważenie rozkazów, karierowiczostwo, brak skrupułów oraz wyraźne odstawanie kulturą osobistą, ale także swą wiedzą wojskową od znacznej części korpusu generalskiego.

W dwóch kolejnych częściach książki jej autor skupił się na prowadzonych przez Stalina czystkach wśród sowieckich oficerów, którzy niejednokrotnie padali ofiarą pomówień, oszustw, denuncjacji i zemsty. Czy tak było również z Michaiłem Tuchaczewskim. Czy Stalin pamiętając zniewagę Tuchaczewskiego z okresu wojny z Polską w 1920 roku chciał się pozbyć swego Marszałka? Czy była to gra wywiadów, w której kluczową rolę odkrywał Himmler i Heydrich? Czy to oni spreparowali dokumenty mające pogrążyć Tuchaczewskiego i doprowadzić do jego śmierci? Jaki miała wpływ śmierć Marszałka na decyzje polityczne podejmowane wówczas przez Stalina i co kierowało Stalinem, kiedy rozpoczynał eliminację kadry wojskowej? Na te pytania stara się odpowiedzieć Paweł Wieczorkiewicz, dając czytelnikowi możliwość poznania najgłębszych tajemnic Związku Radzieckiego oraz panujących stosunków politycznych w końcu lat trzydziestych XX wieku w Europie. Ponadto książka pozwala zrozumieć takie kwestie jak: polityka ZSRS, rozwój RKKA czy stosunki wewnątrz Armii Sowieckiej.

Publikacja zaciekawi z pewnością każdego historyka badającego okres międzywojenny, a w szczególności historię Związku Radzieckiego. Książka napisana dobrym językiem, ciekawa i zawierająca wiele interesujących faktów, jednak brakuje w niej przede wszystkim zdjęć prezentujących chociażby najważniejsze postacie w omawianym temacie. Na niekorzyść publikacji ma wpływ także umieszczenie przypisów na końcu każdego rozdziału. Znaleźć tam można dość istotne informacje, dlatego też umieszczenie przypisów bezpośrednio na stronie, do której się odwołują, byłoby z pewnością z korzyścią dla czytelnika.

Mimo tego książkę gorąco polecam. Dla każdego czytelnika chcącego poznać lub uzupełnić wiedzę na temat Michaiła Tuchaczewskiego, historii ZSRR przed wybuchem II wojny światowej oraz prowadzonej wówczas polityce jest to doskonała pozycja książkowa.

Tytuł: Sprawa Tuchaczewskiego;
Autor: Paweł Wieczorkiewicz;
Wydawca: Bellona;
Data wydania: Warszawa 2012;
Liczba stron: 360
Cena: 31,20 zł.

Więcej tutaj

Gorąco Polecam!!!

Tomasz Sanecki
Bytom, 13 stycznia 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.