Recenzja książki Bogdana Musiała „Wojna Stalina 1939-1945. Terror, grabież, demontaże

„Historia Związku Sowieckiego wiążę się nierozerwalnie z dziejami Niemiec i jest przy tym bardziej pasjonująca niż jakakolwiek powieść. Na próżno byłoby szukać innego przykładu tak śmiertelnie intymnych splotów i uwikłań dwóch narodów”

Tak rozpoczyna się wprowadzenie do wspaniałej publikacji Bogdana Musiała, która otwiera przed czytelnikiem dogłębną wiedzę nie tylko na temat historii gospodarczej Związku Radzieckiego za czasów Józefa Stalina, związków z Niemcami oraz problemu powojennych demontaży poniemieckich zakładów i maszyn, ale także polityki ZSRR wobec Polski i powojennego podział Niemiec. Powyższy cytat zasięgnięty przez Musiała z publikacji Sebastiana Haffnera będzie przez całą książkę towarzyszył czytelnikowi. Ma to bowiem nierozerwalny związek z dziejami ZSRR i Niemiec.

Oba kraje dość intensywnie współpracowały militarnie. Bez niemieckich technologii i pomocy materialnej Związek Radziecki nigdy nie stałby się potęgą militarną. ZSRR udostępniał Niemcom poligony, zaś Rosjanie korzystali z nowinek technicznych, dostaw niemieckich maszyn i urządzeń, które umożliwiły Stalinowi budowę własnego przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego.

Publikacja podzielona została przez autora na cztery części. Pierwsza to dogłębna analiza gospodarczo-wojennych aspektów paktu Ribbentrop-Mołotow. Autor porusza w niej sprawę budowy sowieckiego przemysłu, który później wykorzystywany był w czasie najważniejszego starcia II wojny światowej między III Rzeszą a ZSRR od czerwca 1941 roku. To właśnie druga część jest poświęcona rozpoczętej 22 czerwca 1941 roku wojnie niemiecko-radzieckiej. Bogdan Musiał przedstawia czytelnikowi nie tylko mobilizację gospodarczą Rosji, ale całego społeczeństwa, które stawiło heroiczny opór w walce przeciwko reżimowi nazistowskiemu.

Trzecią część autor poświęcił polityce Stalina wobec Niemiec po napaści Hitlera na Związek Sowiecki. Musiał dogłębnie analizuje plany Stalina wobec przesunięcia granic zachodnich Polski na Odrę i Nysę Łużycką oraz sprawę mniejszości niemieckiej w ZSRR. Autor w ciekawy sposób analizuje zamysły Stalina wobec powojennego kształtu Niemiec i nowej Polski oraz w jaki sposób wprowadzał swoje plany i zamierzenia w kwestii powojennych granic Europy.

Ostatnią część książki Bogdan Musiał poświęcił kwestii demontażu zakładów i urządzeń w zdobytych krajach. Przemysł Górnego Śląska, demontaż w niemieckiej strefie okupacyjnej czy zainteresowanie demontażem i przemysłem rumuńskim. Te zagadnienia porusza między innymi autor publikacji. Cennym materiałem jest również ustalenie, co działo się ze zdemontowanymi urządzeniami po ich wywiezieniu w głąb ZSRR. Wyłania się z tego obraz zamętu, korupcji, niegospodarności oraz całkowity braku wyobraźni sowieckich przywódców. Warte miliony dolarów urządzenia, zrabowane dobra wobec nieumiejętnej polityki gospodarczej przepadły bezpowrotnie.

Kolejnym plusem publikacji jest zamieszczenie przez Musiała aneksu, który wnikliwie przedstawia w tabelach najważniejsze dane liczbowe dotyczące przemysłu zbrojeniowego, importu oraz eksportu, powojennych grabieży i demontaży zakładów i maszyn.

Publikację „Wojna Stalina 1939-1945. Terror, grabież, demontaże” polecam nie tylko historykom, ale także każdemu, kogo interesuje historia Związku Radzieckiego i postać Józefa Stalina. Jest ona doskonałym uzupełnieniem wiedzy na temat konfliktu niemiecko-rosyjskiego z lat 1941-1945 oraz powojennego kształtu Europy.

Autor: Bogdana Musiał;

Tytuł: „Wojna Stalina 1939-1945. Terror, grabież, demontaże”;

Liczba stron: 415;

Wydawca: Zysk i S-ka, Poznań 2012;

Cena: 40,01 zł;

Więcej tutaj

Gorąco Polecam!!!

Tomasz Sanecki

Bytom, 2 grudnia 2013 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.