Recenzja książki Jerzego Besali „Zygmunt Stary i Bona Sforza”

Pasjonująca, wspaniała biografia poświęcona jednemu z najznakomitszych władców Polski, wywodzącego się z rodu Jagiellonów – Zygmuntowi I Staremu. Jej autor, Jerzy Besala, ukazał w publikacji nie tylko samego króla, ale jego żonę – Bone Sforzę, która miała ogromny wpływ nie tylko na swego małżonka, ale także na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Polski. Besala już na samym początku wprowadza czytelnika w czasy Jagiellonów, by nakreślić osobę młodego Zygmunta, jako królewicza, by przejść następnie do czasów jego panowania po śmierci Aleksandra.

Opisując początki panowania Zygmunta I Starego Besala od razu przedstawia wówczas największego przeciwnika Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego – Wielkie Księstwo Moskiewskie, które od wschodu zagrażało Litwie, dążąc do zjednoczenia ziem ruskich. Sprawy polityki wschodniej Besala doskonale opisuje w rozdziale „Próby rozbioru Polski”. Podejmuje w nim próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji Polski i Litwy wobec sojuszu moskiewsko-habsburskiego, który stanowił śmiertelne zagrożenie dla naszego państwa. Kończąc rozdział autor publikacji zadaje w nim pytanie „Czy Polska i Litwa oprą się próbie rozbioru unijnego państwa?” I wówczas stał się prawdziwy cud – zwycięstwo pod Orszą, które nie tylko zatrzymało ofensywę Moskwy, ale przede wszystkim rozbiło ligę antyjagiellońską. Autor prezentując długie panowanie Zygmunta Starego przedstawia je na tle istotnych wydarzeń międzynarodowych, w tym między innymi zmagań z Zakonem, zagrożeniu tureckim wobec Węgier i stosunków polsko-osmańskich oraz polityki prowadzonej wobec Habsburgów.

Besala opisuje bardzo drobiazgowo i zręcznie nie tylko sytuację polityczną i tło historyczne okresu na jaki przypadły rządy Zygmunta Starego, ale także poznajemy życiorys króla, zanim objął tron i ożenił się z Boną Sforzą, jak również tajniki ówczesnej gospodarki, handlu, obyczajowości, prawodawstwa czy dworską etykietę.

W książce znajdziemy mnóstwo ciekawostek historycznych i tych z prywatnego życia król i jego żony. Jerzy Besala zagląda nie tylko do królewskiej alkowy, prezentując małżeństwa Zygmunta oraz ich blaski i cienie, ale także codzienne bolączki króla, jego przyzwyczajenia, intrygi na dworze oraz stosunek do syna, późniejszego władcy Polski Zygmunta II Augusta.

„Zygmunt Stary i Bona Sforza” to lektura nie tylko dla historyków, ale dla każdego, kto chce dokładnie poznać losy panowania przedostatniego Jagiellona na tronie polskim. Napisana czytelnym językiem, opisuje skrupulatnie długoletnie panowanie Zygmunta Starego. Jerzy Besala posługuje się nie tylko bogatą bazą źródłową, ale przede wszystkim opracowaniami historycznymi poświęconymi Jagiellonowi, dzięki czemu przytoczył istniejące opinie, spory i ostre wypowiedzi polskich historyków na temat pary królewskiej i prowadzonej przez nich polityki. Tym samym autor publikacji wzbogacił książkę dodatkowymi analizami i faktami, które pozwalają czytelnikowi spojrzeć na parę królewską z innej strony.

Autor: Jerzy Besala;
Tytuł: Zygmunt Stary i Bona Sforza;
Cena: 43,50 zł;
Rok wydania: 2012;
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Liczba stron: 730;
Więcej na stronie Wydawnictwo Zysk i S-ka

Gorąco Polecam!

Tomasz Sanecki
Bytom, 14 października 2013 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.