Traktat w Radnot. Pierwsza próba rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Artykuł znajduje się tutaj

4 Komentarze

  1. Szkoda, że nie uczą nas o tym w szkołach.. To przykre, że historii trzeba uczyć się samemu, a nauczyciele przedstawiają temat w ogólnikach.

  2. Układ zawarli tylko Karol Gustaw i Rakoczy (o pozostałych była jedynie mowa). Chmielnicki „chciał wreszcie stworzyć niepodległą Ukrainę” zwłaszcza że już zaprzedał ją był carowi i sułtanowi jednocześnie.
    PS. do Moniki – wystarczyło że Pawła Jasienicę czytałem.