Pod patronatem Mojego Historycznego Bloga!!!

„Rosjanie w Polsce” Violetty Wiernickiej to barwna mozaika życia na ziemiach polskich w okresie, gdy były one częścią imperium Romanowów. Książka odczarowuje mit o złych Rosjanach, którym przyszło zamieszkać w Królestwie Polskim. Kim był wielki książę Konstanty: okrutnym polakożercą, a może człowiekiem o gołębim sercu, do nieprzytomności zakochanym w swojej polskiej żonie? Dlaczego rosyjski prezydent Warszawy – generał Sokrates Starynkiewicz – zdecydował się oddać stolicy rodzinne oszczędności? Czy w okresie zaborów Polacy rzeczywiście unikali towarzystwa Rosjan, a rosyjskie pułki stacjonowały tutaj wyłącznie dla tłumienia rozruchów? Ile prawdy jest w twierdzeniu, że religia katolicka pomogła dekabryście Michaiłowi Łuninowi w jego walce z samowładztwem?

PATRONAT NAD KSIĄŻKĄ OBJĄŁ MÓJ HISTORYCZNY BLOG!!!

Czytaj dalej

Recenzja książki Calluma MacDonalda „Kreta 1941”

Kreta 1941„Bitwa o Kretę wyróżnia kilka istotnych cech. Była to pierwsza w historii inwazja dokonana z powietrza. Ten nowy sposób ataku powietrznego opracował generał Kurt Student, twórca niemieckich wojsk spadochronowych, korzystając przy tym z rosyjskich doświadczeń z lat trzydziestych”

Tak we wstępie o bitwie o Kretę w 1941 roku pisze Callum MacDonald. Brytyjski historyk stworzył rewelacyjną publikację poświęconą jednemu z najważniejszych i przełomowych podczas II wojnie światowej wydarzeniu. Mowa oczywiście o operacji „Merkury”, a więc desancie wojsk niemieckich na Krecie. Po pierwsze było to uderzenie na wyspę, która miała strategiczne znaczenie ze względu na swe centralne położenie we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Pod drugie po raz pierwszy w historii wojen inwazję dokonano z powietrza, wykorzystując wojska powietrznodesantowe, które mimo poważnych strat utrzymały kluczowe pozycje i zdobyły wyspę, tak ważną zarówno dla Niemców, jak i Brytyjczyków.

Czytaj dalej

Recenzja książki Urszuli Borkowskiej „Dynastia Jagiellonów w Polsce”

dynastia-jagiellonw-w-polsce_102687„Porównując mapę Polski piastowsko-andegaweńskiej w XIV w. – monarchii bez Pomorza i Śląska, a nawet bez Rusi przyłączonej przez Ludwika do Węgier, pozbawionej dostępu do morza przez ekspansję krzyżacką – z mapą monarchii Jagiellonów: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, rozciągającą się na ogromnych obszarach między Bałtykiem a Morzem Czarnym, od granic Marchii Brandenburskiej do granic Moskwy – widzimy rzeczywiście olbrzymią różnicę. Wiadomo, że sama wielkość terytorium nie przedkłada się automatycznie na znaczenie państwa. Ale okres rządów Jagiellonów przynosił ich krajom coraz lepszą pozycję w Europie, a sama dynastia, rządząca na przełomie XV i XVI wieku całym środkowoeuropejskim obszarem, wyrosła do rzędu największych wówczas panujących rodów”

Tak w zakończeniu podsumowuje panowanie dynastii Jagiellonów nie tylko w Polsce autorka publikacji „Dynastia Jagiellonów w Polsce” Urszula Borkowska. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swojej pracy podjęła się nie tylko opisania dziejów politycznych Polski pod rządami Jagiellonów, ale także charakterystyki dworu, urzędów, siedzib królewskich, kultury, ustroju, a także codziennego życia członków rodziny królewskiej. To sprawa, że praca Urszuli Borkowskiej stanowi szczegółowe kompendium wiedzy o dynastii Jagiellonów w Polsce, która objęła rządy w Królestwie Polskim – dość słabym i zagrożonym ekspansją Zakonu Krzyżackiego, a zostawiła po sobie kraj będący jednym z największych w Europie, z którym każdy musiał się liczyć na arenie międzynarodowej.

Czytaj dalej

Recenzja książki Normana Daviesa „Serce Europy”

Davies_SerceEuropy_500pcx_2_„Niewiele jest chyba na świecie państw, w których system rządzenia byłby tak bardzo pozbawiony powszechnego szacunku, jak to miało miejsce w Polsce. Bez względu na poglądy dotyczące wydarzeń z lat 1980-1981 żaden rozsądny obserwator nie zaprzeczy, że pojawienie się niezależnego ruchu Solidarność ostatecznie dowiodło, że reżim komunistyczny w Polsce stracił zaufanie wszystkich , z wyjątkiem swoich własnych elit”

To fragment pierwszego rozdziału książki Normana Daviesa „Serce Europy”, w której brytyjski historyk ukazuje nam losy naszego państwa najpierw od współczesnych nam lat aż po najodleglejsze dzieje Polski. To jest niewątpliwie jedna z najważniejszych cech tej publikacji. Autor bowiem nie trzyma się utartych schematów. To książka, która ma ukazać Polskę jako państwo w sercu Europy. Kraj, który przez wieki miał decydujący wpływ na losy Europy. Kraj, który na 123 lat zniknął z mapy światy, by wreszcie odrodzić się na gruzach swych zaborców. Kraj, który rodził się w bólach, a za rządów dynastii Jagiellonów stał się europejską potęgą gospodarczą i militarną. Davies w każdym z rozdziałów poświęconych dziejom Polski stara się przybliżyć czytelnikowi najważniejsze kwestie i wydarzenia z danego okresu.

Czytaj dalej

Recenzja książki Davida Remnicka „Grobowiec Lenina”. Ostatnie Dni Radzieckiego Imperium”

grobowieclenina„Trudno nie doceniać wydarzeń z lat 1989-1991. Komunistyczna ideologia, radzieckie państwo i stare imperium przestały istnieć i nie ma rzeczywistego powodu, by bać się ich powrotu. Niemniej poczucie końca – nagłego i szczęśliwego zakończenia – jest złudzeniem, w które od wielu lat nikt nie wierzy”

David Remnick – redaktor naczelny magazynu „The New Yorker”, jako moskiewski korespondent „The Washington Post” relacjonował wydarzenia w czasie radzieckiej pierestrojki, która doprowadziła nie tylko do upadku Michaiła Gorbaczowa, ale rozpadu Związku Radzieckiego. Zaletą książki Remnicka, za którą amerykański dziennikarz otrzymał w 1994 roku nagrodę Pulitzera, jest ukazanie Rosji z każdej strony – są tutaj zarówno relacje zwolenników, jak i przeciwników systemu komunistycznego, tych, którzy przeżyli stalinowski system obozów pracy oraz zwykłych obywateli, którzy starają się po prostu przeżyć w okresie gwałtownych zmian, jakie zachodziły w latach osiemdziesiątych w Rosji.

Czytaj dalej

Dziękuję za oddane głosy!

Głosowanie SMSowe w konkursie na najlepszy blog 2014 roku zakończyło się. Mój Historyczny Blog wystartował w konkursie po raz drugi. Niestety mimo wielu oddanych głosów na blog, nie udało się wejść do finałowej dziesiątki.

Tym wszystkim, którzy mnie wspierali, a zwłaszcza mojej żonie Dorocie i rodzinie oraz tym, którzy oddali głosy na mój blog Serdecznie Dziękuję. To wsparcie jest dla mnie motywacją do dalszego prowadzenia bloga i dzielenia się z Wami moimi przemyśleniami na tematy historyczne.

Tomasz Sanecki;
Bytom, 10 lutego 2015 r.

Zapowiedź książki Violetty Wiernickiej „Rosjanie w Polsce”

9788311134751Barwna mozaika życia na ziemiach polskich w okresie, gdy były one częścią imperium Romanowów. Książka odczarowuje mit o złych Rosjanach, którym przyszło zamieszkać w Królestwie Polskim. Kim był wielki książę Konstanty: okrutnym polakożercą, a może człowiekiem o gołębim sercu, do nieprzytomności zakochanym w swojej polskiej żonie? Dlaczego rosyjski prezydent Warszawy – generał Sokrates Starynkiewicz – zdecydował się oddać stolicy rodzinne oszczędności? Czy w okresie zaborów Polacy rzeczywiście unikali towarzystwa Rosjan, a rosyjskie pułki stacjonowały tutaj wyłącznie dla tłumienia rozruchów? Ile prawdy jest w twierdzeniu, że religia katolicka pomogła dekabryście Michaiłowi Łuninowi w jego walce z samowładztwem?

Patronat nad książką objął Mój Historyczny Blog!!!

Czytaj dalej

Recenzja książki Stefana Kieniewicza „Powstanie styczniowe”

powstanie-styczniowe_7397Powstanie styczniowe z lat 1863-1864 to ostatnie z polskich zrywów przeciwko carskiej Rosji. Podobnie, jak powstanie listopadowe zakończyły się dla nas klęską. Mimo to było po raz kolejny wyrazem polskiego dążenia nie tylko do odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim sprzeciwem wobec rosyjskiej polityki wobec Polaków, terroru i antypolskich działań urzędników carskich. Od tego wydarzenia minęło już ponad 150 lat, a wciąż na wiele pytań dotyczących tego zrywu niepodległościowego nie znamy odpowiedzi. Wielu historyków wciąż zadaje sobie pytanie o przyczyny wybuchu powstania, popełnione błędy, a także spierają się o skutki insurekcji ze stycznia 1863 roku. Wszelkie wątpliwości dotyczących opisanych powyżej kwestii rozwiewa polski historyk – Stefan Kieniewicz. Ten jeden z najwybitniejszych znawców historii Polski w XIX wieku, dziejów Warszawy, ruchem chłopskim i wreszcie powstania styczniowego dzięki archiwaliom, tekstom źródłowym i dostępnej literaturze stworzył kompendium wiedzy na temat jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w dziejach Rzeczpospolitej.

Czytaj dalej

Głosuj na Mój Historyczny Blog!!!

socialImgUnGłosowanie w konkursie na Blog Roku 2014 rozpoczęło się.

Głosujcie na Mój Historyczny Blog, czyli stronę poświęconą historii, gdzie można znaleźć zapowiedzi nowości wydawniczych, interesujące artykuły i dużo ciekawostek historycznych.

Blog startuje w kategorii Specjalistyczne i Firmowe. Aby zagłosować trzeba wysłać SMS o treści H11215 na numer 7122 . Koszt sms-a to 1,23 zł brutto (1 zł + VAT). Głosowanie potrwa do 10 lutego 2015 roku. Z jednego telefonu można oddać tylko jeden głos.

Zobacz aktualną kolejność blogów w kategorii Specjalistyczne i Firmowe

Za wszystkie głosy poparcia Serdecznie Państwu Dziękuję.

Redaktor

Tomasz Sanecki

Recenzja książki Jarosława Centka „Somma 1916”

Somma 1916„Ofensywa nad Sommą była jedną z większych i decydujących bitew I wojny światowej. Dzięki zmasowanemu użyciu technicznych środków walki, zyskała miano bitwy materiałowej. Dla Brytyjczyków, Kanadyjczyków czy Australijczyków ma wręcz wymiar mityczny…”

Bitwa nad Sommą to jedna z najważniejszych i najkrwawszych bitew I wojny światowej. W polskiej historiografii okres „Wielkiej Wojny” jest dość słabo znany. W ostatnim czasie dzięki seriom Historyczne Bitwy wydawnictwa Bellona temat działań wojennych zarówno na froncie zachodnim, jak i wschodnim został przybliżony historykom. Niewątpliwie publikacji dotycząca bitwy nad Sommą w 1916 roku jest kolejną pracą, która odsłania kulisy najważniejszych wydarzeń w okresie I wojny światowej.

Czytaj dalej

Recenzja książki Romana Dmowskiego „Wybór pism. Tom I”

Dmowski - wybór pismRoman Dmowski należy do grona jednego z najwybitniejszych polityków XX wieku. Był człowiekiem mającym realny wpływ na losy tworzącej się nowej Rzeczpospolitej, która odrodziła się po 123 latach niewoli. Dmowskiego można śmiało postawić w jednym rzędzie z takimi osobistościami, jak: Marszałek Józef Piłsudski – największy polityczny przeciwnik Romana Dmowskiego, Ignacy Jan Paderewski czy Generał Władysław Sikorski.

Jakie miał jednak poglądy Roman Dmowski, czym się kierował w kwestiach politycznych, narodowych oraz religijnych. Dla wielu historyków postać Dmowskiego wciąż jest mało znana, mimo że jako polityk i działacz niepodległościowy miał znaczący wpływ na odbudowę naszego państwa. Być może zmieni się to dzięki Wydawnictwu Zysk i S-ka, które podjęło się wydania wybranych pism Romana Dmowskiego. Pierwszy tom „Wyboru pism” tego wielkiego polskiego polityka został podzielony na trzy części: „Myśli nowoczesnego Polaka”, „Polityka polska i odbudowa państwa” oraz „Kościół, naród i państwo”. W każdej z wymienionych części znajdziemy poglądy Romana Dmowskiego nie tylko na aktualną sytuację polityczną, ale także odniesienia, rady i wskazówki, jak należy prowadzić polską politykę w przyszłości.

Czytaj dalej

Statystyki bloga za styczeń 2015 roku

Mój Historyczny Blog jest poddawany szczegółowym analizom dzięki Google Analytics.

Co miesiąc prezentowane są statystki bloga za dany miesiąc.

W styczniu 2015 roku Mój Historyczny Blog zanotował 25 856, a użytkowników było 15 790.

To wzrost w porównaniu z grudniem 2014 roku o ponad 4000 odsłon i ponad 3,5 tysiąca użytkowników.

Tomasz Sanecki
Bytom, 2 lutego 2015 r.

Recenzja książki Torstena Diedricha „Paulus. Trauma Stalingradu”

PaulusFeldmarszałek Friedrich Paulus to jedna z najbardziej znanych postaci II wojny światowej. Dowódca 6. Armii Niemieckiej, która poniosła katastrofalną klęskę pod Stalingradem, wbrew życzeniu Adolfa Hitlera, poddał się Sowietom. Hitler nadając mu stopień Feldmarszałka liczył na to, że Paulus popełni samobójstwo i nie dojdzie do sytuacji, w której tak wysoki rangą dowódca wojskowy odda się w ręce wroga. Temu tematowi poświęcił w głównej mierze swoją pracę niemiecki historyk Torsten Diedrich. Autor w swojej książce skupił się głównie na najważniejszym z wydarzeń w życiu Friedricha Paulusa – klęsce pod Stalingradem, która nieodzownie kojarzona jest z jego nazwiskiem.

Czytaj dalej

Głosowanie na Blog Roku już za tydzień!!!

Już 3 lutego o 15.00 rozpocznie się głosowanie na Blog Roku 2014. Mój Historyczny Blog startuje w konkursie po raz drugi. Tym razem w kategorii Specjalistyczne i Firmowe. Liczę, podobnie jak przed rokiem na Wasze głosy. Blog w konkursie możecie znaleźć tutaj

Tomasz Sanecki,
Bytom, 26 stycznia 2015 r.